För studenter på kursen Protetik 1 kurskod 2TL074

Kursen omfattar basal teori om och preklinisk färdighetsträning i metoder för tandstödda protetiska konstruktioner och användning av dentala material. Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, demonstrationer, formativa quiz/duggor, samt preklinisk färdighetsträning.

Kursplan

Välkommen till kursen!

Du kursregistrerar dig i Ladok och därmed får du direkt tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Registreringsperioden är från och med 7 dagar före kursstart samt till och med 2 dagar efter kursstart.  Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Mizgin Bulduk

Kursansvarig
Oral rehabilitering
OV Universitetstandvården

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
MB
Innehållsgranskare:
2023-03-07