För studenter på kursen Protetik 3 kurskod 2TL091

Kursen omfattar teori om och klinisk färdighetsträning i metoder för tandstödda och avtagbara protetiska konstruktioner och användning av dentala material.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema och tentamensschema för terminen publiceras på programwebben, på sidan programöversikt, två veckor innan terminsstart.

Eventuellt detaljschema för kursen publiceras i kursrummet i Canvas, för registrerade studenter.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
OF Odontologi

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
OF Odontologi
AG
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-02-15