För studenter på kursen Psyke Huddinge kurskod 2LK063

Momentet utgörs av delmomenten Psykiatri och Beroendelära. Stor vikt läggs vid klinisk diagnostik, handläggning av vanliga psykiatriska tillstånd, bemötandefrågor och förhållningssätt.

Kursplan

Välkomstinformation

Varmt välkomna till psykiatrimomentet inom kursen Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen, psyke, Huddinge.

Ni är välkomna på upprop och introduktion hos oss i Huddinge måndag den 27/3 kl. 09:00-16:00 i sal Askö, M57, Huddinge sjukhus. Delmomentet startar med föreläsningsveckor där det finns både obligatoriska och icke-obligatoriska moment. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på plats i Huddinge. V.g. se bifogat preliminärt schema. Understrukna moment är obligatoriska. Schemat läggs även upp på CANVAS.

För att kunna deltaga på det obligatoriska TBL (Team Based Learning) seminarium som hålls tredje veckan behöver du boken Crash Course Psychiatry (5 ed, Marwick m.fl., 2018/2019). Boken finns bl.a. på Adlibris och Bokus (även som e-bok). Om du planerar att beställa boken på nätet, tänk då på att det kan vara leveranstid.

Kliniska placeringar

Den kliniska tjänstgöringen (VFU) inleds måndag 17/4 och inkluderar öppen- och heldygnsvård samt jourtjänstgöring. Jourerna kan komma att vara förlagda både på kvällstid och under helg. Du förväntas vara på din kliniska placering dagen för jourpass samt dagen efter jourpass (om vardagar), men har möjlighet att ta ut en hel dag flexledigt under VFU. Under placeringen sker två praktiska prov. Dagen för praktiskt prov är du inte ledig övrig tid, utan kommer att vara på din kliniska placering som vanligt.

På uppropsdagen 27/3 kommer du att kvittera ut ett larm och Mini DSM-5. Om du förlorar ditt larm eller DSM-5 blir du ersättningsskyldig – 2000 kr eller 570 kr respektive.

OBS! Du måste ha ett fungerande e-tjänstekort. Om du inte har ett e-tjänstekort, boka snarast tid för fotografering: https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student.

Det är viktigt att du tar med dig ditt e-tjänstekort på uppropsdagen så att ditt kort blir aktiverat för tillgång till föreläsningssalar och lunchrum, utöver datorer och journalsystem. Tar du inte med ditt e-tjänstekort på första dagen ansvar du själv för att få kortet aktiverat.

Samtliga psykiatriska slutenvårdsavdelningar ligger på sjukhuset. Öppenvårdsmottagningarna ligger i Flemingsberg centrum, Liljeholmen, Gröndal och på Huddinge sjukhus. Varje termin är det ett par studenter som placeras inom beroendevården som del av VFU. Denna omgång har vi möjlighet att placera en student vardera på Maria Ungdom-akuten och Magnus Huss-mottagningen, som tillhör Beroendecentrum Stockholm (BCS). Placering på BCS kommer att ersätta ordinarie psykiatrisk öppenvårdsplacering.

Särskilda önskemål

Vid särskilda önskemål gällande placering eller om det finns datum som inte fungerar för jour, mejla amanuens Mikael Kakeeto (mikael.kakeeto@regionstockholm.se ).

OBS! Meddela om du är synligt gravid, då vissa placeringar är olämpliga ur säkerhetssynpunkt.

Schema

Nedan ser ni preliminära scheman. Vissa föreläsnings- eller seminarietillfällen kan komma att ske digitalt. Uppdateringar, mer information och material finner ni i CANVAS.

Omgång 1

Omgång 2

Kontaktuppgifter

Christian Rück

Momentansvarig

Mikael Kakeeto

Moment amanuens

Isabelle Spata

Utbildningsadministratör
CR
Innehållsgranskare:
Isabelle Spata
2023-03-15