För studenter på kursen Psyke Huddinge kurskod 2LK063

Momentet utgörs av delmomenten Psykiatri och Beroendelära. Stor vikt läggs vid klinisk diagnostik, handläggning av vanliga psykiatriska tillstånd, bemötandefrågor och förhållningssätt.

Kursplan

Välkomstinformation

Varmt välkomna till psykiatrimomentet inom kursen Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen, psyke, Huddinge.

Vi har successivt börjat återgå till att ha mer av vår undervisning på plats i Huddinge under hösten 2021, och vi hoppas och planerar för att detta ska kunna fortsätta även våren 2022.

Introduktion till kursen Klinisk medicin - inriktning Neuro, Sinnen och Psyke sker måndag 17 januari 2022 kl. 09.00 via Zoom. För mer info se länk: https://utbildning.ki.se/student/klinisk-medicin-inriktning-neuro-sinnen-psyke.

Ni är välkomna till introduktion för delmoment psykiatri hos oss i Huddinge tisdag 18 januari 2022 kl. 09:00-16:00 i sal Askö, M57, Huddinge sjukhus. Delmomentet startar med föreläsningsveckor där det finns både obligatoriska och icke-obligatoriska moment. V.g. se bifogat preliminärt schema. Understrukna moment är obligatoriska. Schemat läggs även upp på CANVAS.

Nytt för terminen är undervisning enligt TBL (Team Based Learning), och för att kunna deltaga på det TBL seminarium som hålls första veckan behöver du boken Crash Course Psychiatry (5 ed, Marwick m.fl., 2018). Boken finns bl.a. på Adlibris och Bokus (även som e-bok).


Kliniska placeringar

Den kliniska tjänstgöringen (VFU) inleds måndag 7/2 och inkluderar öppen- och heldygnsvård samt jourtjänstgöring. Jourerna kan komma att vara förlagda både på kvällstid och under helg. Du förväntas vara på din kliniska placering dagen för jourpass samt dagen efter jourpass (om vardagar), men har möjlighet att ta ut en hel dag flexledigt under VFU. Under placeringen sker två praktiska prov. Dagen för praktiskt prov är du inte ledig övrig tid, utan kommer att vara på din kliniska placering som vanligt.

På uppropsdagen 18/1 kommer du att kvittera ut ett larm och Mini DSM-5. Om du förlorar ditt larm eller DSM-5 blir du ersättningsskyldig – 2000 kr eller 570 kr respektive.

OBS! Du måste ha ett fungerande e-Tjänstekort. Om du inte har ett, boka snarast tid för fotografering: https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student

Det är viktigt att du tar med dig ditt e-tjänstekort på uppropsdagen (18/1), så att ditt kort blir aktiverat för tillgång till föreläsningssalar och lunchrum, utöver datorer och journalsystem.

Samtliga slutenvårdsavdelningar ligger på sjukhuset. Öppenvårdsmottagningarna ligger i Flemingsberg centrum, Liljeholmen, Gröndal och på Huddinge sjukhus. Två kandidater kommer att ha sin öppenvårdsplacering inom beroendemedicin istället för psykiatri. Beroendemedicinska mottagningar är spridda över hela Stockholmsområdet.
 

Särskilda önskemål

Vid särskilda önskemål gällande placering, mejla amanuens Katja Ponzer (katja.ponzer@ki.se ) senast mån 20/12 2021. Meddela även gärna om du är gravid, då vissa placeringar är mindre lämpliga om man är synligt gravid.

Vi rekommenderar att du tar med ditt e-tjänstekort på uppropsdagen 18/1 så att ditt kort blir aktiverat för tillgång till föreläsningssalar och lunchrum, utöver datorer och journalsystem.

Schema

Nedan ser ni preliminärt schema. Uppdateringar gällande aktuellt schema, material etc sker alltid i Canvas.

Omgång 1

Kontaktuppgifter

Christian Rück

Momentansvarig

Katja Ponzer

Kursamanuens

Yasmin Mandani

Utbildningsadministratör