För studenter på kursen Psykiatri, S:t Göran kurskod 2LK063

Läkarprogrammet, T9, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen och psyke.

Moment Psyke utgörs av delmomenten Psykiatri och Beroendelära. Stor vikt läggs vid klinisk diagnostik, handläggning av vanliga psykiatriska tillstånd, bemötandefrågor och förhållningssätt.

Kursplan

Delmoment psykiatri, S:t Göran vid Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen.
Psykiatri S:t Göran vid Norra Stockholms psykiatri, Vårdv 1, S:t Görans sjh-omr. Foto: ingmal

Välkommen-info

Välkommen till Psykiatri, S:t Göran!

Föreläsningarna första veckan och andra veckans fredag, ges på plats på S:t Göran, Vårdvägen 3, - 1 tr, Alströmsalen. Därefter vidtar Verksamhetsförlagd undervisning (VFU), som förläggs på S:t Göran, Nacka sjukhus, Ytterö, Gubbängen och inom öppenvård i olika delar av staden med omnejd.

De flesta fredagar är det föreläsningar eller valbara seminarier på förmiddagar och obligatoriska TBL-/Fallseminarier på eftermiddagar. VFU (inkl jourpass, sit-in och skrivet vårdintyg), TBL-/Fallseminarier, EBM-dag, quiz samt formativt praktiskt prov är obligatoriska. En frivillig skriftlig examination (Övningsprov Psyke) sker efter beroendedelmomentet. Slutexaminationen sker i januari alternativt juni som en integrerad tentamen för hela kursen. I samtliga fall är det de kliniska kompetensmålen och lärandemålen i kursplanen som examineras.

 

Datum för obligatoriska undervisningsaktiviteter utöver VFU 

Vi rekommenderar starkt att man inte bokar in andra aktiviteter vid dessa tillfällen, då vi inte alls tillämpar skriftliga ersättningsuppgifter för praktiska och muntliga obligatorier och då resttillfällen inte kan ges för aktiviteter som kräver flera deltagande studenter. Om ordinarie tillfälle missas hänvisas istället till nästa gång delmoment Psykiatri S:t Göran ges.

 

HT 23:1
TBL-seminarier/Fallseminarier: 30 aug, 1, 14, 15 sept, 6, 13 okt
Praktiska prov: 4 samt 11 oktober

HT 23:2
TBL-seminarier/Fallseminarier: 1, 3, 16 nov, 8, 14, 21 dec
Praktiska prov: 22/29 nov samt 13 dec. 

 

NN

Delmomentansvarig

Carl Johan Ekman

Lärare, Psykiatri S:t Göran

Anton Ivarson, ST-läkare

Amanuens, Psykiatri S:t Göran

Ingela Malmsjö

Administratör, Psykiatri, S:t Göran

Kompetensmål psykiatri/beroende

Litteraturlista - Psykiatri S:t Göran

Schema - föreläsning, TBL-/Fallseminarier, workshop mm

Områdeskarta S:t Göran

ÅL
Innehållsgranskare:
Ingela Malmsjö
2023-05-31