För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Utbytesstudier Röntgensjuksköterskeprogrammet

Som student vid Karolinska Institutet har du många möjligheter till studier och praktik utomlands. På den här sidan kan du läsa mer om de möjligheter som står till buds vid röntgensjuksköterskeprogrammet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Inom röntgensjuksköterskeprogrammet finns goda möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att läsa en kurs, vara på klinik eller genomföra ett projektarbete i ett annat land är att göra något du kommer att minnas och ha nytta av hela livet. Att få uppleva en annan kultur från insidan är utvecklande, intressant och lärorikt, både med avseende på ditt kommande yrke och med tanke på din egen personliga utveckling. Du kommer att knyta nya och intressanta kontakter med människor som kanske blir dina vänner för livet. Du kommer även att befinna dig på okända och spännande platser och miljöer. Somliga mycket olika de du är van vid från hemlandet. För att inte råka ut för något oförutsett är det viktigt att du förbereder dig i god tid och planerar din resa väl.

World map on table
Fotograf: Beatrice Johansson Foto: Beatrice Johansson

Ansökan om utbyte

Deadline för ansökan om utbyte under det akademiska året 2023/2024 är den 20 April. Är du intresserad av att åka på utbyte kontakta gärna din internationella handläggare.

Ansökningsblankett

Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt e-postmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online.

Urval och nominering

Urval

DRINK har beslutat om ett antal urvalsregler för utbytesstudier inom röntgensjuksköterskeprogrammet.

Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier (ej noterade i prioriteringsordning):

  • Studieresultat – att du är behörig att fortsätta dina studier vid Karolinska Institutet vid tidpunkten för utresan. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt utbildningssystem ofta på ett annat språk ställer oftast större krav på studiefärdighet
  • Du måste ha tagit minst 90 högskolepoäng på röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet vid utresa termin 6
  • Språkkunskaper – att du behärskar undervisningsspråket vid det utländska universitetet när så krävs (spansktalande universitet) eller har en en plan för hur nödvändiga språkkunskaper ska inhämtas.
  • God representant – att du är en god representant för Karolinska Institutet. Som utbytesstudent från Karolinska Institutet representerar du Karolinska Institutet vid värduniversitetet. Du blir lite av den bild värduniversitetet gör sig av Karolinska Institutet. Motiveringsbrevet ska visa att du är motiverad för utlandsstudier med t.ex. dokumenterat intresse för någon speciell kurs, universitet, land etc. Motiveringsbrevet ska vara skrivet på svenska.

 Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier:

  • Främjande arbete för Karolinska Institutet:s utbildningar - om den sökande utfört ideellt arbete vid sidan av studierna för att främja Karolinska Institutets utbildningar, t.ex. genom att ha arbetat i utbildningsnämnd/utbildningsråd eller andra organ inom KI, varit ambassadör och/eller fadder, varit engagerad i Öppet Hus och dylikt
  • Motivering - särskilt intresse för viss kurs eller universitet vägs in vid i övrigt lika meritering
  • Annat engagemang - även andra engagemang och meriter av intresse, som t.ex. annan föreningsverksamhet

Hur går urvalet till?

Efter ansökningstidens utgång gör utbildningsrådet urvalet enligt ovanstående regler och rangordnar studenterna. Därefter fördelas platserna i turordning; när det blir din tur på listan blir du nominerad till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. Tyvärr inträffar det att alla platser är fyllda, då tilldelas du en reservplacering. 

Nominering

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier och får då ytterligare information och instruktioner från den internationella studenthandläggaren. Du måste tacka ja eller nej till nomineringen. Om du tackar jag kommer den internationella handläggare att nominera dig till det utländska universitet. Du kommer därefter att bli kontaktat av det utländska universitet och blir informerade om hur du kommer att gå vidare. Det är du själv som söker till det utländska universitetet med ett rekommendationsbrev från Karolinska Institutet. Du ska även kontakta berörd studierektor för ytterligare information och diskussion om studiernas upplägg.

Ansökan till partneruniversitet

Förbered ansökan

Den internationella handläggaren meddelar partneruniversitetet att du är nominerad till utbytesstudier. Detta innebär att du nu kan göra en formell ansökan. Ansökan ser olika ut för olika universitet. Det är viktigt att du, så snart du fått besked om nominering, tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just ditt universitet. Den internationella handläggaren hjälper dig gärna, men det är du som har ansvar för att ansökan är komplett och skickas iväg i tid.

I ansökan till partneruniversitetet ingår att ange vilka kurser du vill läsa under ditt utbyte. Information om detta finns på universitetets hemsida. Observera att det ibland är förra årets kurskatalog som ligger uppe på hemsidan när du gör ditt kursval! Det betyder att vissa kurser kan komma att ändras. 

För att få tips om kursval, läs tidigare reserapporter och passa på att fråga hemkomna utbytesstudenter om vad de läst.

Skicka iväg ansökan

Ansökan ska skrivas under av den internationella handläggaren innan den skickas till partneruniversitetet. Obs! Det är inte möjligt att söka till andra partneruniversitet än dem du angett i din ansökan.

Mer information om utbytesstudier finns på KI´s sida om Erasmus +

Andra vägar utomlands

Utbyte som "freemover"

Du kan också ordna utlandsstudier på egen hand, som freemover. Då kontaktar du det universitet du är intresserad av och planerar dina studier i samarbete med dem. Du får själv stå för dina kostnader i form av t.ex. ansöknings- och terminsavgifter. Du gör ett studieuppehåll under den tid du är borta och är alltså inte registrerad på programmet eller på Karolinska Institutet.

Vid studieuppehåll väljer du själv vilka kurser du vill läsa. I mån av tid, hjälper DRINK:s ordförande dig att välja kurser så att sannolikheten ökar för att du kan tillgodoräkna dig dem inom till exempel valbar period när du kommer tillbaka till programmet. Du kan också få hjälp av den internationella handläggaren med vissa intyg.

Mer om att resa på utbyte som "freemover" kan du läsa på sidorna studera utomlands på egen hand och på studera.nu. Information om regler och prioritetsordning för återupptag efter studieuppehåll hittar du i Regler och riktlinjer på röntgensjuksköterskeprogrammets hemsida.

Global Hälsa

En annan kurs som finns om du vill komma utomlands är den programöverskridande kursen Global Health, 7,5 hp. Kursen startar i Sverige men innehåller två veckor i någon av länderna Uganda, Tanzania, Vietnam eller Laos. Kursen är populär och alla som söker den får inte plats. Läs mer om Global Health på kursens hemsida.

NEWS

2022-03-10

Här kan ni läsa den internationella handläggarens presentation från dagens internationaliseringsdagen.

Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Academic coordinator and chair of DRINK
Profile image

Christoffer Bodforss

International coordinator
CB
Innehållsgranskare:
2024-03-13