För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Programöversikt Röntgensjuksköterskeprogrammet

Information om bland annat program och kursupplägg, utbildningsplaner och terminstider.

Innehåll och upplägg

Som röntgensjuksköterska arbetar du inom verksamheter där patienter diagnostiseras och behandlas. Huvudämnet radiografi har en tydlig klinisk orientering med syfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (till exempel konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar.  Utbildningen sträcker sig över 3 år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd praktik. På denna sida kan du läsa mer om hur programmet och kurserna är uppbyggda.

Utbildningsplan

Utbildningsplan 1RS13 från hösten 2013

Utbildningsplanen 1RS13 gäller för röntgensjuksköterskestudenter som påbörjar
sina studier från och med höstterminen 2013.

Utbildningsplan 1RS13

Program- och kursöversikt

Programöversikt för studenter antagna från och med HT13.

Kurswebbar för respektive kurs på Röntgensjuksköterskeprogrammet finner du via länkarna nedan. Kursplanerna finner du på respektive kurswebb eller via kursplanearkivet

Kurser för studenter antagna både från och med HT13 och framåt

Terminsöversikt Röntgensjuksköterskeprogrammet - HT24


Termin 1

Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse (8 hp)

Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 1 (6,5 hp)

Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion (7 hp)

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1, moment 1 (1 hp)

Radiografisk metodik 1 (7,5 hp)

Termin 2

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1, moment 2 (1 hp)

Sjukdomslära (8 hp)

Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp)

Röntgendiagnostik 1 (4,5 hp)

Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)

Specifik omvårdnad 1 (4,5 hp)

Termin 3

Radiografisk metodik 2 (7,5 hp)

Röntgendiagnostik 2 (7,5 hp)

Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2, moment 1 (1,5 hp)

Specifik omvårdnad 2 (6 hp)

Termin 4

Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)

Radiografisk metodik 3 (7,5 hp)

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2, moment 2 (1,5 hp)

Akutsjukvård och katastrofmedicin (6 hp)

Pedagogik och ledarskap (7,5 hp)

Termin 5

Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 5 (7,5 hp)

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3 (6 hp)

Röntgendiagnostik 3 (4,5 h)

Specifik omvårdnad 3 (3 hp)

Examensarbete i radiografi (9 hp av 15 hp)

Termin 6

Examensarbete i radiografi (6 hp av 15 hp)

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4 (1,5 hp)

Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 6 (7,5 hp)

Valbar period (15 hp) - du hittar information om dessa kurser på sidan om Programmets valbara fördjupningskurser

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Verksamhetsintregrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), är ett samlingsbegrepp för samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation med mera.

VIL på Röntgensjuksköterskeprogrammet

På Röntgensjuksköterskeprogrammet förekommer VIL dels i form av kortare studiebesök i termin 1 och därefter VIL på olika röntgenavdelningar från termin 2 till termin 6. 

Mer om detta kan du läsa på sidan om Verksamhetsförlagd utbildning på Röntgensjuksköterskeprogrammet.

Medverkande institutioner

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, KI

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC  är en av institutionerna på KI och består av flera enheter. Enheten för Radiografi finns på Alfred Nobels Alle 10 på Campus Flemingsberg. Enheten ansvarar för de flesta kursuppdragen på Röntgensjuksköterskeprogrammet. 

Institutionen för Laboratoriemedicin, KI

Institutionen för Laboratoriemedicin ansvarar för kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning på termin 2.

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - NVS, KI

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - NVS ansvarar för kursen Specifik omvårdnad 1 på termin 2.

Institutionen för Lärande, informatik, management och etik - LIME, KI

Institutionen för lärande, informatik, management och etik - LIME ansvar för kursen Pedagogik och ledarskap på termin 4.

PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-06-28