För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Röntgensjuksköterskeprogrammet

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. På denna sida hittar du information om VFU samt sådant som krävs inför att denna påbörjas.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På röntgensjuksköterskeprogrammet finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation. Alla studenter som genomför VFU måste ha ett e-tjänstekort. För att få ett e-tjänstekort så börjar du med att genomgå webbutbildningen JoBSH, som är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Det är av yttersta vikt att du blir godkänd på JoBSH innan du gör din första VFU på termin 1 som vanligtvis börjar den första veckan i oktober. 

För mer information om e-tjänstekort och instruktioner om ansökan, besök följande länk: https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/

Platsfördelning VFU

Karolinska Institutet tilldelas VFU-placeringar inom Region Stockholm vilket innebär att avståndet till dina VFU-platser kan variera.

Utbildningssamordnare använder den registrerade adressen i Ladok vid placering, därför är det viktigt att du uppdaterar din adress via Ladok på webben eller genom att ta hjälp av bibliotekets IT-stöd. Du har även möjlighet att registrera en tillfällig adress om det behövs.

Lärosätet kan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter eller antalet studenter som en verksamhet ska ta emot, det innebär att det inte alltid är möjligt att bli placerad på den verksamhet som är geografiskt närmast dig.

Beställning av VFU-placeringar inom Region Stockholm sköts enbart av utbildningssamordnare och det är inte möjligt för dig som student att söka en placering själv. Det också viktigt att vara medveten om att att din placering kan komma att ändras efter att den publicerats. 

Information om VFU placering i KliPP

KliPP står för Kliniskt Placerings Program och är ett dataprogram som används för VFU-placeringar inom Region Stockholm. Du kan se din placering i KliPP senast två veckor innan aktuell VFU-period startar, då får du även tillgång till den aktuella verksamhetens kontaktuppgifter. Lösenord skickas till dig i samband med din första placering. Användarnamn är den e-postadress som du registrerat i Ladok och det är denna adress som avdelningarna/verksamheterna har och skickar information till gällande din placering. Det är också denna adress som utbildningssamordnare kommer att använda för kontakt.

Har du glömt ditt lösenord så kontaktar du utbildningssamordnare. Under utbildningens andra termin kommer en VFU-plats anordnas inom kommunal vård och omsorg. Senast två veckor innan VFU-perioden påbörjas kommer ett anslag från VFU-handläggare att läggas ut i Canvas med kontaktuppgifter till den verksamhet som du tilldelats.

Dina kliniska placeringar, KliPP

Följande kan du se i KliPP:

  • Dina egna placeringar. 
  • De placeringar som är definitivt fastställda.

Tänk på att det alltid finns en viss möjlighet till förändringar och din möjlighet att delta på VFU är beroende av att du uppfyller behörighetskraven för den aktuella kursen. Om du har glömt ditt lösenord till KliPP, kontakta anna.hellstrom@ki.se.

JoBSH och e-tjänstekort

Så här går du tillväga för att få ett e-tjänstekort:

1. Läs igenom Vårdgivarguiden - E-tjänstekort

2. Genomgå webbutbildning i JoBSH som är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. 

3. När du har blivit godkänd på kursen JoBSH ska du fotografera dig för e-tjänstekortet, se aktuella fotograferingsställen på Vårdgivarguiden - Fotografering för e-tjänstekort 

4. När e-tjänstekortet är klart så skickas det till din folkbokföringsadress. För att kortet ska fungera så måste du aktivera det personligen hos id-administratör på det kortkontor som du fotograferade dig på, se mer information på Vårdgivarguiden - Så aktiverar du ditt kort 
Det är viktigt att du har med dig ditt e-tjänstekort, kodbrev med PIN- och PUK-koder som skickats hem till din folkbokföringsadress samt giltig fysisk id-handling. När ditt e-tjänstekort är aktiverat så är du välkommen att utföra din verksamhetsförlagda utbildning.

Borttappat kort

Ett e-tjänstekort som tappats bort måste spärras, läs om mer om detta det i Vårdgivarguiden - Spärra kortet

Om du har tappat bort ditt e-tjänstekort krävs en beställning från lärosätet för att utfärda ett reservkort, kontakta anna.hellstrom@ki.se.

Arbetstid

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kväll-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenten följer verksamhetens upprättade schema och komprimering av tid är inte tillåten.

Hälsodeklaration och hälsointyg

Hälsodeklaration (aktuellt från och med termin 1)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du påbörjar din första VFU. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. 

Det är mycket viktigt att du tar reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar som du har haft, då kommer du att kunna få ditt hälsointyg snabbare.

Studenthälsan på KI går igenom din deklaration och utfärdar ett hälsointyg som du behöver visa upp på din VFU-placering. Beroende på svaren i din deklaration kommer Studenthälsan eventuellt kontakta dig för kompletterande uppgifter. Kontakt sker via telefon eller sms. 

Hälsointyg

Hälsointyget skickas med post till den adress som du har registrerat i Ladok.

Förändras inte ditt hälsotillstånd så behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen. Intyget ska visas upp första dagen på dina VFU-placeringar.

I likhet med övrig hälso-och sjukvård omfattas Studenthälsan av sekretesslagen (Offentlighet- och sekretesslag 2009:400). Hälsodeklarationen och hälsointyget kommer att ingå i din journal på Studenthälsan i enlighet med Patientdatalagen 2008:355.

Vid frågor om hälsodeklaration samt hälsointyg, vänd dig till Studenthälsan.

Frågor och svar - hälsodeklaration/hälsointyg.

Klinisk färdighetsträning

KTC, Klinisk Träningscentrum, på Universitetssjukhusen är specialutrustade verksamheter där studenter och vårdpersonal ges möjlighet att träna kliniska och kommunikativa färdigheter individuellt, i grupp eller i interprofessionella team med hjälp av attrapper, simulatorer och teknisk apparatur. Den praktiska undervisningen utförs av pedagoger, handledare och instruktörer som ansvarar för att momenten utförs strukturerat, hygieniskt, tekniskt, etiskt och säkerhetsmässigt korrekt enligt nationella riktlinjer. 

PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-02-07