För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Röntgensjuksköterskeprogramme

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. På denna sida hittar du information om VFU samt sådant som krävs inför.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På röntgensjuksköterskeprogrammet finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation. Alla studenter som genomför VFU måste ha ett e-Tjänstekort. För att få ett e-Tjänstekort börjar du med att genomgå webbutbildningen JoBSH, som är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Det är viktigt att du blir godkänd på JoBSH före för den första VFU:n på termin 1. Den startar första veckan i oktober. 

Mer informration om e-tjänstekort student hittar du via länken: https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/

Platsfördelning VFU

Karolinska Institutet tilldelas VFU-placeringar inom Region Stockholm vilket innebär att längden på resväg kan variera.

Utbildningssamordnaren utgår från registrerad adress i LADOK vid placering så tänkt på att uppdatera din adress via Ladok på webb eller ta hjälp av bibliotekets IT-stöd. Du kan även registrera tillfällig adress. Lärosätet kan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter eller antalet studenter som en verksamhet ska ta emot så det är inte alltid möjligt att du får en placering på den verksamhet som ligger närmast. Beställning av VFU placeringar inom Region Stockholm sker endast av utbildningssamordnare så du som student får inte söka en egen placering. Du måste också vara beredd på att din plats kan komma att ändras efter publicering.

Information om VFU placering i KLiPP

KLiPP står för Kliniskt Placerings Program och är ett dataprogram som används för VFU placeringar inom Region Stockholm. Senast 2 veckor innan aktuell VFU period startar kan du se din placering i KLiPP och få tillgång till kontaktuppgifter till aktuell verksamhet. Lösenord skickas till dig i samband med din första placering. Användarnamn är din studentmailadress. Det är därför viktigt att du kontrollerar din studentmail regelbundet - det är den adress som avdelningarna/verksamheterna har och skickar information om din placering till. Det är också den adress som utbildningssamordnare kommer att använda för kontakt.

Koppla gärna din studentmail till den adress som du vanligtvis använder och gör gärna det för att inte missa information. Har du glömt ditt lösenord kontaktar du utbildningssamordnare. Under utbildningens andra termin kommer en VFU plats anordnas inom Kommunal vård och omsorg. Senast två veckor innan VFU perioden påbörjas kommer ett anslag från VFU- handläggare läggas ut i Canvas med kontaktuppgifter till den verksamhet du tilldelats.

Dina kliniska placeringar, KliPP

Vad kan jag se i KliPP:
1. Du kan bara se dina egna placeringar.
2. Du kan bara se de placeringar som är fastställda - och det finns alltid viss reservation för ändringar.
3. Din möjlighet att ta del av VFU är beroende av att du uppfyller behörighetskraven för aktuell kurs.

Om du har glömt ditt lösenord till KliPP, kontakta jessica.ekberg@ki.se så hjälper hon dig med nytt.

JoBSH och e-Tjänstekort

Så här går du tillväga för att få ett e-Tjänstekort:

1. Läs igenom informationen om eTjänstekort Information om ditt eTjänstekort

2. Genomgå e-kursen JoBSH - Webbutbildningen JoBSH är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. 

3. Fotografera dig. När du har blivit godkänd på kursen JoBSH ska du fotografera dig för eTjänstekortet. Det är viktigt att du tar med ID-handlingar som styrker din identitet. 

4. När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress hämtar du kortet på kortkontoret. Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut. Läs mer om hur och när du kan hämta ut ditt kort Vårdgivarguiden När du fått ditt E-tjänstekort är du välkommen att utföra din verksamhetsförlagda utbildning.

Borttappat kort

Kortet måste spärras, läs om det i dokumentet information om ditt eTjänstekort. 

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från lärosätet för att utfärda ett nytt kort. Mejla ditt namn och personnummer till jessica.ekberg@ki.se.

Arbetstid

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenten följer verksamhetens upprättade schema och komprimering av tid är inte tillåten.

Hälsodeklaration och hälsointyg

Hälsodeklaration (aktuellt från och med termin ett)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du börjar din första VFU. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. 

Det är mycket viktigt att du tar reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar du har haft. Då kommer du kunna få ditt hälsointyg snabbare.

Studenthälsan på KI går igenom din deklaration och utfärdar ett hälsointyg som du kan komma att behöva visa upp på din VFU-placering. Beroende på svaren i din deklaration kommer Studenthälsan eventuellt kontakta dig för kompletterande uppgifter. Kontakt sker via telefon eller sms. 

Hälsointyg

Hälsointyget skickas med post till din adress som du har i Ladok.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen. Intyget ska visas upp första dagen på dina VFU-placeringar.

I likhet med övrig hälso-och sjukvård omfattas Studenthälsan av sekretesslagen (Offentlighet- och sekretesslag 2009:400). Hälsodeklarationen och hälsointyget kommer att ingå i din journal på Studenthälsan i enlighet med Patientdatalagen 2008:355.

Vid frågor om hälsodeklaration samt hälsointyg, vänd dig till Studenthälsan.

Frågor och svar, hälsodeklaration/hälsointyg.

Klinisk färdighetsträning

KTC, Klinisk Träningscentrum på Universitetssjukhusen är specialutrustade verksamheter där studenter och vårdpersonal ges möjlighet att träna kliniska och kommunikativa färdigheter individuellt, i grupp eller i interprofessionella team med hjälp av attraper, simulatorer och teknisk apparatur. Den praktiska undervisningen utförs av pedagoger, handledare och instruktörer som ansvarar för att momenten utförs strukturerat, hygieniskt, tekniskt, etiskt och säkerhetsmässigt korrekt enligt nationella riktlinjer. 

Dokument