För dig som är student på Ansökan om tillgodoräknande för reell kompetens

Om du vill tillgodoräkna dig reell kompetens ska en självvärdering göras utifrån särskilda frågor. Detta ska dokumenteras och bifogas ansökan.

Din självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motiverad på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts enligt den mall som ligger under Dokument längre ner på denna sida.

Självvärderingen ska omfatta ca 2-3 sidor för en 7,5 hp kurs. För längre kurser bör värderingen omfatta fler sidor.

Hur våra bedömningsmetoder ser ut och hur bedömningen går till kan du läsa i Dokumentet: Information om reell kompetens.

I väntan på beslut är det viktigt att du registrerar dig och påbörjar den aktuella kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Detta ska bifogas till din ansökan om tillgodoräknande om reell kompetens:

  • Schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan.Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan.
  • Underlag som styrker din reella kompetens samt en självvärdering av din reella kompetens.

På ansökningsblanketten fyller du i:

  • Vilken kurs dvs kurskod och namn, du önskar tillgodoräkna dig och antalet högskolepoäng (hp).
  • Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan.
  • Ansökan och de bifogade dokumenten ska vara enkelsidiga utskrifter och inte vara ihophäftade.

Kursplaner och information hittar du på kurswebbarna under respektive program. Jämför aktuell kursplan mot din reella kompetens.

Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet Distans

Din ansökan inkl bilagor skickas till:

mail: ssk@nvs.ki.se

eller till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

Dokument

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-04-26