För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Ny student

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.

Fasaden på Alfred Nobels allé 23.
Fasaden på Alfred Nobels allé 23. Foto: Erik Cronberg

Att studera till och arbeta som sjuksköterska

Aktivera studentkonto

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto.

Kontona är klara för aktivering 2 augusti, 2024

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig i Ladok under perioden 2 augusti - 16 augusti (23:59) Det är först då du är registrerad i Ladok som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

VIKTIGT: Om du inte registrerar dig på den inledande kursen anses du ha lämnat återbud. Detta innebär att din antagning återkallas och du förlorar din plats på programmet! 

Du ska registrera dig till första kursen på programmet i LADOK genom att logga in på: Student.ladok.se

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

1SJ010 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap

Du registrerar dig genom att logga in.

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera dina uppgifter på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se

Programspecifik kursinformation såsom schema, kursplan, kontaktuppgifter finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan Programspecifik information

Vid problem vid registrering - skicka ett mail till: ssk@nvs.ki.se

Mottagning och aktiviteter för nya studenter

Redan veckan innan terminsstart arrangeras aktiviteter för nya studenter. Du hittar information om aktiviteterna på mottagningssidan på KI:s webb

Den 2 september är det upprop och programstart 

Dagen börjar med obligatorisk kursregistrering, ta därför med giltig ID-handling.

Plats: Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 23, sal H1Röd.

Tid: kl. 08.30 – 12.00

Program för dagen publiceras innan terminsstart.

Välkomstdag för nya studenter

Den 6 september kl 13:30 bjuds alla nya studenter in till välkomstdagen i Aula medica på campus Solna. En dag fylld med inspiration, mingel och tips inför din studietid. Läs mer om välkomstdagen

Som ny programstudent på KI får du en KI-ryggsäck som du hämtar ut under mässan. För att hämta ut din ryggsäck måste du anmäla dig till välkomstdagen. Anmälan är personlig och du anmäler dig via denna länk. 

Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt ett dokument med svar på vanligt förekommande frågor till dig som är ny student på Sjuksköterskeprogrammet. 

Du kommer till dokumentet här: Vanliga frågor och svar.

Om du inte hittar svar på din fråga, så är du välkommen att mejla mailto:ssk@nvs.ki.se

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se

Har du registrerat dig och vill lämna ett återbud till din plats mejla: ssk@nvs.ki.se

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Ansökan om tillgodoräknande

Kontakt

Behöver du komma i kontakt med program och studievägledning:

Kontaktuppgifter till program och studievägledning

Behöver du komma i kontakt med  kursansvariga och utbildningsadministratörer:  kontaktuppgifter finns på respektive kurswebb som du hittar under Campus respektive Distansprogrammet:

Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet Distans

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. 

Information om att studera med funktionsvariation

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Mer information om detta hittar du på KI:s sidor om antagning. Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppens telefontid: 08-524 86 250, tisdag och torsdag, 9.30-11.30. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Kontaktuppgifter till KIs antagningsenhet

Reservantagning/Registrering

Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att vi kallar reserver kallas på angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange aktuellt telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. 

Praktisk information

Hur skaffar jag ett KI-kort? Vad ska jag ha studentkontot till? Hur får jag tillgång till universitetsbibliotekets alla tjänster och resurser? 

Svar på dessa frågor hittar du på Välkommen till Karolinska Institutet.

Här finns även en bra checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Information om eTjänstekort inom Region Stockholm

Alla studenter som gör VIL/VFU inom Region Stockholm måste ha ett eTjänstekort. eTjänstekortet behöver du se till att ordna redan i första terminen av din utbildning. För att få eTjänstekort måste du börja med att genomgå webbutbildningen JoBSH – en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess, Hygien samt ansvarsfullt användande av sociala medier. 

Du ska alltid bära ditt eTjänstekort synligt under din VIL/VFU för att kunna legitimera dig samt få tillträde till lokaler och journalsystem. Här kan du läsa mer om eTjänstekort.

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-07-02