För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Sjuksköterskeprogrammet Campus

Information till dig som läser Sjuksköterskeprogrammet Campus.

Utbildningsplaner

Studenter (campus 1SJ24) som antagits från och med höstterminen 2024 och framåt: Utbildningsplan 1SJ24

Studenter (campus 1SJ18)  som antagits från och med höstterminen 2018 och framåt: Utbildningsplan 1SJ18

Studenter (campus 1SJ17) som antagits från och med höstterminen 2017 och framåt : Utbildningsplan SJ17

Terminsöversikter

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-06-26