För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Ansökan om tillgodoräknande på Sjuksköterskeprogrammet

Ansökan om tillgodoräknande

OBS! För att vi ska handlägga din ansökan behöver du vara registrerad på programmet!

Om du önskar få svar på din ansökan innan terminsstart ber vi dig skicka den till oss senast 9/8. Besked kommer då att kunna lämnas under v. 35.

Om du inkommer med din ansökan efter den 9/8 har vi inte möjlighet att ge dig ett besked innan terminsstart. Vi rekommenderar dig då i väntan på besked, att du deltar i vår programstart den 2/9.

För att vi snabbare ska kunna hantera din ansökan ber vi dig se efter att den är komplett, dvs att samtliga dokument och bilagor finns med.

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. För högskoleutbildning gäller rätten om det finns ett godkänt resultat och om det inte föreligger väsentlig skillnad. Detta innebär att bedömningen av ansökningar i dessa fall ska vara generös.