För dig som är student på Tandläkarprogrammet Anmälan till skriftlig examination i skrivsal Dentmed

Här finns information om tid och ordning för anmälan till examination i skrivsal för de kurser som ges av institutionen för odontologi.

Rutiner för anmälan till skriftlig examination

Följande gäller för skriftliga examinationer inom kurser som ges av Institutionen för odontologi (Dentmed) från och med 1 april 2023 på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och kompletterande utbildning för tandläkare:

 • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
 • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
 • I Ladok ser du när anmälan öppnar och när den stänger, detta finns under ”Examinationstillfällen” i menyn i Ladok.
 • Var uppmärksam på att kurser på tandläkarprogrammet som ges av andra institutioner än Dentmed kan ha andra anmälningsperioder än ovan. 
 • Information om anmälan för den specifika kursen finns i den öppna kurswebben eller i Canvas
 • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör (se kontaktinformation i öppna kurswebbarna för tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, KUT eller i Canvas). 

Sen anmälan

 • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör. 
 • Du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid.

Sen anmälan på plats i examinationslokalen

Om du kommer direkt till examinationssalen utan att ha anmält dig kan du få skriva examinationen om:

 • det finns plats i examinationslokalen,
 • det finns förutsättningar att ordna registrering på kursen och 
 • kontroll av behörighet för att skriva examinationen

Det är utbildningsadministratören som registrerar och kontrollerar behörighet på plats. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid. Tentavakten behöver sedan få ett ok från utbildningsadministratören och se att studenten är registrerad och, vid digital examination, har fått tillgång i Inspera för att få skriva examinationen. 

De som kommer till examinationssalen utan att vara anmälda och har fått ok på att skriva examinationen får tillträde till examinationen först vid det sena insläppet till examinationssalen. 

Tentamensschema

Schemat är en översikt av de tentor som ges av Institutionen för odontologi. Detaljer om examinationer, och datum för tentor på kurser som ges av andra institutioner se respektive kursrum i Canvas.

I ditt schema i TimeEdit kommer du att kunna se aktuell sal och din placering i skrivsalen. Dagen före examinationen aktiveras en länk där du kan logga in med ditt personnummer och se din plats i salen. 

Vårterminens tentamensschema

Antal examinationstillfällen

För varje kurs som ges av Institutionen för odontologi erbjuds tre examinationstillfällen för varje kurstillfälle (kursomgång). Vänligen observera att tre tillfällen erbjuds, vilket inte betyder att varje student har rätt att genomföra tre examinationstillfällen per kurstillfälle. Vid frånvaro på grund av sjukdom etc hänvisas studenten till nästa omtillfälle, vilket efter det tredje tillfället således är vid nästa kurstillfälle kommande läsår. 

Mer information

Läs mer om examination i skrivsal och examination på KI.

Läs mer om nya rutiner för anmälan till examination på KI.

Läs mer om hur du använder Ladok

Instruktionsfilm om hur du anmäler dig till examinationstillfälle i Ladok

Hitta till de gemensamma skrivsalarna på KI.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-03-11