För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre (10,5 hp) kurskod 1FY033

Den här kursen ger dig möjlighet att vidareutveckla din professionella kompetens genom att anpassa fysioterapeutiska interventioner för barn och äldre personer i en klinisk kontext. Genom klinisk praktik får du öva att analysera och bedöma barns och äldres funktionstillstånd och hälsa med beaktande av person- och omgivningsfaktorer. Du kommer också att vidareutveckla din roll som pedagog och konsult.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT24: Onsdagen den 23 oktober 2024. Mer information kommer närmare kursstart.

Viktig information

Registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister   

Enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det gäller bland annat personer som erbjuds praktiktjänstgöring som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder.

Blankett för begäran av registerutdrag. 

Blanketten ska fyllas i och sändas till Polismyndigheten (kan även skannas och skickas via e-post). Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress om du inte anger annat. Normal handläggningstid är ca 2 veckor men om blanketten är ofullständigt eller otydligt ifylld kan det ta längre tid. 

Registerutdraget ska du ta med dig till din klinikplacering inom barn, den första dagen på VFU. Du ska visa upp originalet för din handledare. Du får sedan behålla originalet.

Fysioterapeutprogrammet kan inte garantera klinikplats för en student, som vid en kontroll mot belastningsregistret, har begått brott av sådan karaktär att det inte är lämpligt att ta emot studenten.

Schema

Schema VT24.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Breiffni Leavy

Kursansvarig
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

BL
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-05-14