För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning (9 hp) kurskod 1FY047

Kursen innehåller verksamhetsförlagd fördjupning inom ett fysioterapeutiskt kunskapsområde innehållande självständiga, integrerade teoretiska och praktiska studier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: måndag 15 januari kl. 9:00 -12:00. Obligatoriskt upprop och gemensam kursstart via Zoom med kurs 1FY048 och 1FY041. Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/65099081175

Schema

Schema VT24

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Klinikplaceringar meddelas separat. Tidpunkter för examinationsseminarier meddelas via Canvas.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Sverker Johansson

Kursansvarig och examinator
Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

SJ
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2024-03-20