För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning (9 hp) kurskod 1FY047

Kursen innehåller verksamhetsförlagd fördjupning inom ett fysioterapeutiskt kunskapsområde innehållande självständiga, integrerade teoretiska och praktiska studier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Måndag 16 januari kl. 9:00 -12:00. Obligatoriskt upprop och gemensam kursstart via Zoom med kurs 1FY048 och 1FY041.
Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/64670853473 

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Schema för VT23.

Klinikplaceringar meddelas separat. Tidpunkter för examinationsseminarier meddelas via Canvas.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

 

Kontaktuppgifter

Sverker Johansson

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.