För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård (19,5 hp) kurskod 1FY044

Kursen syftar till att utveckla en självständig och breddad professionell kompetens, genom att integrera och tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt i mötet med patienter samt i interprofessionell samverkan i en öppenvårdskontext. Kursen innehåller klinisk fysioterapi på grundnivå där tidigare och nyförvärvad kunskap kommer att integreras i ett kliniskt rehabiliteringskontext.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Måndagen den 2 september 2024. Mer information kommer närmare kursstart.

Om kursen

Kursen är uppdelad i två moment. Moment 1: Fysioterapi i öppenvård (7,5 hp) samt Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande (12 hp).

Utbildningen under kursen är till största delen förlagd till en öppenvårdskontext med patienter/klienter. Teoretisk kunskap och professionellt förhållningssätt integreras med praktiskt kliniskt arbete. 

Schema

Schema VT24.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Yvonne Kahlin

Kursansvarig och examinator
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

YK
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-04-26