För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård (15 hp) kurskod 1FY027

Kursen är indelad i två moment. Moment 1 är klinisk fysioterapi på grundnivå där tidigare och nyförvärvad kunskap kommer att integreras i en klinisk kontext i verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Under din kliniska placering kommer du framför allt att träffa patienter i slutenvården inom områdena, respiration, cirkulation, kirurgi, ortopedi och neurologi. Moment 2 är campusförlagd undervisning och innehåller teoretisk fördjupning inom fysioterapi.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: Måndagen den 25 mars. Kliniskt träningscentrum (KTC). 


Kursen inleds med KTC-vecka. Undervisningen kommer att vara förlagd till kliniska träningscentra (KTC) med utgångspunkt från Karolinska Universitetssjukhusen i Huddinge och Solna, i Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Kursveckan på respektive KTC samt VFU är obligatorisk. Mer information publiceras på Canvas, som du får tillgång till när du registrerat dig till kursen i Ladok.

Viktig information gällande behörighet

För att du skall vara behörig till kursen krävs att du har samtliga poäng från termin 1 och 2 avklarade och rapporterade i Ladok senast 1 månad innan kursstart. Du måste själv ta reda på vilka uppgifter och/eller moment som eventuellt saknas. 

Inför din kliniska placering måste du ha med dig giltigt eTjänstekort samt kod (PIN/PUK-kod) och du ska ha fyllt i en hälsodeklaration digitalt. Studenthälsan på KI går igenom din hälsodeklaration och utfärdar ett hälsointyg som du ska visa upp på din VFU-placering.

 

Schema

Schema VT24

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Marie Halvorsen

Kursansvarig och examinator
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MH
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-03-08