För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (3 hp) kurskod 1FY041

I denna kliniska kurs kommer du under två veckor att tillhöra ett vårdlag/team. Du skall tillsammans med ditt vårdlag träna på att analysera och tillgodose patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering. Du kommer få reflektera kring egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa din förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner. Vårdlaget har, under professionell handledning, ansvaret för hela verksamheten under sina pass.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: måndag 15 januari kl. 9:00 -12:00. Obligatoriskt upprop och gemensam kursstart via Zoom med kurs 1FY047 och 1FY048. Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/65099081175

Observera att både kvälls- och helgpass kan förekomma under denna kurs!

 

Klinikplacering

Klinikplacering meddelas senast två veckor innan kursstart.  

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

VB
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-01-08