För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (3 hp) kurskod 1FY041

I denna kliniska kurs kommer du under två veckor att tillhöra ett vårdlag/team. Du skall tillsammans med ditt vårdlag träna på att analysera och tillgodose patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering. Du kommer få reflektera kring egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa din förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner. Vårdlaget har, under professionell handledning, ansvaret för hela verksamheten under sina pass.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT22: Måndagen den 17 januari klockan 8.30-12 via Zoom.

Obligatoriskt digitalt upprop och kursinformation. Varmt välkomna!

Introduktion och kursupprop gemensamt för de båda kurserna Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning och Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning. 

Observera att både kvälls- och helgpass kan förekomma under denna kurs!

 

Schema

Klinikplacering och schema meddelas cirka två veckor innan kursstart.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Veronica Balkefors

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.