För studenter på kursen Tema intervention - Fysioterapi 3 (7,5 hp) kurskod 1FY026

I denna kurs ingår fysioterapeutiska interventioner såsom taktil stimulering, förflyttningskunskap och kroppsmedvetenhet, samt fördjupning i fysioterapeutiska undersökningar och interventioner inom rörelsesystemet. Du introduceras i fysioterapeutiska undersökningar och interventioner inom nervsystemet, andnings- och cirkulationsorganen, samt pre- och postoperativa förloppet vid akuta sjukdomar. Du får en introduktion till riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: Måndagen den 2 oktober 2023. Mer information kommer närmare kursstart.

Kursen är uppdelad i olika kursavsnitt: Principer för fysioterapeutiska interventioner samt fysioterapeutiska undersökningar och interventioner vid skador och sjukdomstillstånd. 

Kursens pedagogik är till stor del fysisk undervisning vid campus Flemingsberg med inslag av digital undervisning.

Schema

Schema för HT23 publiceras två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller uppdateras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Elena Tseli

Kursansvarig

Emma Swärdh

Examinator
0733-144783

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ET
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-04-24