För studenter på kursen Tema intervention - Fysioterapi 3 (7,5 hp) kurskod 1FY026

I denna kurs ingår fysioterapeutiska interventioner såsom taktil stimulering, förflyttningskunskap och kroppsmedvetenhet, samt fördjupning i fysioterapeutiska undersökningar och interventioner inom rörelsesystemet. Du introduceras i fysioterapeutiska undersökningar och interventioner inom nervsystemet, andnings- och cirkulationsorganen, samt pre- och postoperativa förloppet vid akuta sjukdomar. Du får en introduktion till riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24:  Måndagen den 19 februari kl. 09:00. Introduktion och föreläsning i sal S104 Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 23.

Kursen är uppdelad i olika kursavsnitt: Principer för fysioterapeutiska interventioner samt fysioterapeutiska undersökningar och interventioner vid skador och sjukdomstillstånd. 

Kursens pedagogik är till stor del fysisk undervisning vid campus Flemingsberg med inslag av digital undervisning.

Schema

Schema VT24 

Schemat kan komma att ändras eller uppdateras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Elena Tseli

Examinator
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AS
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-04-08