För studenter på kursen Tema intervention - Fysioterapi 4 (4,5 hp) kurskod 1FY032

I kursen kommer du att fördjupa dig i fysioterapeutiska undersökningar och interventioner inom området skador och sjukdomar i nervsystemet, samt inom smärta. Kursen varvas med Medicinska ämnen 2 och innehåller två dagar verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: Torsdag 25 januari. Mer information kommer närmare kursstart.

Schema

Schema för VT24 publiceras senast två veckor innan kursstart..

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Senast gjorda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Tobias Holmlund

Kursansvarig

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

TH
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-11-06