För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1FY050

Kursens syfte är att inhämta grundläggande teoretiska kunskaper om de inre organsystemens fysiologiska funktioner samt basala kunskaper i farmakologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett kliniskt sammanhang som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Kursen inkluderar föreläsningar, obligatoriska laboratorier och eget arbete med instuderingsfrågor.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Johanna Lanner

Kursansvarig

Linda Henning

Utbildningsadministratör
08-52487925

Kursmeddelanden

 • Kursen som ges HT23 startar den 5 december 2023.
 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Inloggning

 

Tentor

Omtentamen VT23:

 • Ges den 23 augusti, kl. 14:15 - 17:15 i Skrivsalen BZ, Solna.

Ordinarie tentamen HT23:

 • Ges den 12 januari 2024, kl. 08:15 - 11:15 i Skrivsalen BZ, Solna.

 

Beslut För examinationer i skrivsal fr.o.m. 1 april 2023 gäller följande:

 • I gränssnittet Ladok för studenter har studenten automatisk tillgång till anmälan, som ska göras senast 10 kalenderdagar före examinationsdatum.
 • Aktivitetstillfälle i Ladok ska användas för obligatorisk anmälan till examination i skrivsal.
 • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 • Information om detta ska finnas på kurswebb.
 • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.
 • Fr.o.m. HT23 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör.
 • Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

Skäl för beslutet Kursansvarig institution bokar fr.o.m. 1 april 2023 tentamenservice per plats. För att kunna fördela platser till studenterna krävs ett anmälningsförfarande till examinationen (aktivitetstillfälle) i Ladok. Genom integrationer mellan Ladok, Inspera och TimeEdit Exam tilldelas de anmälda studenterna plats i examinationslokalen för anonym (digital/papper) examination.

 

Om du på är i behov av pedagogiskt stöd och fått ett intyg utfärdat från Funkis med rekommendationer om anpassad examination, ska detta mejlas till linda.henning@ki.se senast sista dagen för anmälan till varje tentatillfälle. 

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT23 mejlar du kursadministratör linda.henning@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Vi tar helst emot ansökan via mejl, då egenhändigt signerad blankett scannas in och skickas till Email: linda.henning@ki.se.

 

Ansökan på papper kan skickas till postadressen:

Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination ska uppvisa intyg över funktionsvariation.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ansökan om pedagogiskt stöd under studierna och anpassad examination ska göras genom Funkis, som utifrån studentens behov utfärdar intyg med rekommentadioner. E-post: funkis@ki.se  
 

Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till kursadministratör linda.henning@ki.se vid kursstart.

 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering

JL
Innehållsgranskare:
Linda Henning
2023-07-11