För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1FY050

Kursens syfte är att inhämta grundläggande teoretiska kunskaper om de inre organsystemens fysiologiska funktioner samt basala kunskaper i farmakologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett kliniskt sammanhang som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Kursen inkluderar föreläsningar, obligatoriska laboratorier och eget arbete med instuderingsfrågor.

Kursplan

Schema

Schema VT24

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Lanner

Kursansvarig
Profile image

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
+46852483799

Kursmeddelanden

 • Kursen som ges VT24 startar den 2 maj 2024.
 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Inloggning

Tentor

Ordinarie tentamen VT24:

 • Ges den 31 maj 2024, kl. 08:15 - 11:15. Deadline för anmälan i Ladok är den 21 maj.

Omtentamen:

 • Ges den 23 augusti 2024, 08:15 - 11:15.

Pedagogiskt stöd:

 • Om du på är i behov av pedagogiskt stöd och fått ett intyg utfärdat från Funkis med rekommendationer om anpassad examination, ska detta mejlas till karin.wrango@ki.se senast sista dagen för anmälan till varje tentatillfälle. 

Beslut För examinationer i skrivsal fr.o.m. 1 april 2023 gäller följande:

 • I gränssnittet Ladok för studenter har studenten automatisk tillgång till anmälan, som ska göras senast 10 kalenderdagar före examinationsdatum.
 • Aktivitetstillfälle i Ladok ska användas för obligatorisk anmälan till examination i skrivsal.
 • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 • Information om detta ska finnas på kurswebb.
 • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.
 • Fr.o.m. HT23 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör.
 • Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

Skäl för beslutet Kursansvarig institution bokar fr.o.m. 1 april 2023 tentamenservice per plats. För att kunna fördela platser till studenterna krävs ett anmälningsförfarande till examinationen (aktivitetstillfälle) i Ladok. Genom integrationer mellan Ladok, Inspera och TimeEdit Exam tilldelas de anmälda studenterna plats i examinationslokalen för anonym (digital/papper) examination.

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen VT24 mejlar du kursadministratör karin.wrango@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Vi tar helst emot ansökan via mejl, då egenhändigt signerad blankett skannas in och skickas till e-mail: karin.wrango@ki.se.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination ska uppvisa intyg över funktionsvariation.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ansökan om pedagogiskt stöd under studierna och anpassad examination ska göras genom Funkis, som utifrån studentens behov utfärdar intyg med rekommendationer. E-post: funkis@ki.se  
 Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till kursadministratör karin.wrango@ki.se vid kursstart.

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation 

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsnedsattning 

Kursanalys och kursvärdering

JL
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2024-03-13