För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1FY050

Kursens syfte är att inhämta grundläggande teoretiska kunskaper om de inre organsystemens fysiologiska funktioner samt basala kunskaper i farmakologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett kliniskt sammanhang som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Kursen inkluderar föreläsningar, obligatoriska laboratorier och eget arbete med instuderingsfrågor.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Johanna Lanner

Kursansvarig

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av corona:

https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona

Kursmeddelanden

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen HT22 startar 6 december 2022.

  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
   

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Resttentor

Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till diana.jusufovic@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.


Ordinarie tentamen VT22 genomfördes 2022-06-04 kl 9.00-12.00.

 

Resttentamen VT22 genomförs 2022-08-17 kl 9.00-12.00.

Resttentan genomförs på plats i Widerströmsla skrivsalen (Solna Campus) och skrivs digitalt i Inspera.

Adress: Tomtebodavägen 18, 171 65 Solna

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/29782

Anmälan öppnar 10 juni. Anmäl dig senast 10 augusti.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT22 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: diana.jusufovic@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till diana.jusufovic@ki.se

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering