För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1FY050

Kursens syfte är att inhämta grundläggande teoretiska kunskaper om de inre organsystemens fysiologiska funktioner samt basala kunskaper i farmakologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett kliniskt sammanhang som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Kursen inkluderar föreläsningar, obligatoriska laboratorier och eget arbete med instuderingsfrågor.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Johanna Lanner

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av corona:

https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona

Kursmeddelanden

 • Kursen VT22 startar onsdag den 3 maj 2023.
 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Inloggning

 

Tentor

Ordinarie tentamen VT23:

 • Ges fredagen den 2 juni 2023, kl. 08:15 - 11:15 i Skrivsalen BZ, Solna.

 

Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till karin.wrangö@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

 

Beslut För examinationer i skrivsal fr.o.m. 1 april 2023 gäller följande:

 • Aktivitetstillfälle i Ladok ska användas för obligatorisk anmälan till examination i skrivsal.
 • Anmälan till examinationen ska ske senast 10 kalenderdagar innan dagen för examinationen.
 • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 • Information om detta ska finnas på kurswebb.
 • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.
 • Under VT23 kan utbildningsadministratör anmäla grupper av studenter till examination på aktivitetstillfälle.
 • I gränssnittet Ladok för studenter har dock även studenterna automatisk tillgång till anmälan.
 • Fr.o.m. HT23 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör.
 • Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

 

Skäl för beslutet Kursansvarig institution bokar fr.o.m. 1 april 2023 tentamenservice per plats. För att kunna fördela platser till studenterna krävs ett anmälningsförfarande till examinationen (aktivitetstillfälle) i Ladok. Genom integrationer mellan Ladok, Inspera och TimeEdit Exam tilldelas de anmälda studenterna plats i examinationslokalen för anonym (digital/papper) examination.

 

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen VT23 mejlar du karin.wrangö@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrangö@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till karin.wrangö@ki.se

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering

JL
Innehållsansvarig:
Karin Wrangö
2023-03-08