För studenter på kursen Tema undersökning - Fysiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1FY050

Kursens syfte är att inhämta grundläggande teoretiska kunskaper om de inre organsystemens fysiologiska funktioner samt basala kunskaper i farmakologi. Målet är att dessa kunskaper ska kunna integreras i ett kliniskt sammanhang som grund för bedömning av kroppsliga funktioner. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Kursen inkluderar föreläsningar, obligatoriska laboratorier och eget arbete med instuderingsfrågor.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Johanna Lanner

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av corona:

https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona

Kursmeddelanden

  • Kursen HT22 startar 6 december 2022.
  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

  • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Inloggning

 

Tentor

Ordinarie tentamen HT22 ges lördag 14 januari 2023 kl 9.00-12.00 i Skrivsalen BZ Solna. Mer information om denna tenta anslås här senast i december.

Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till karin.wrangö@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT22 mejlar du karin.wrangö@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrangö@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till karin.wrangö@ki.se

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering