För studenter på kursen Tema undersökning - Fysioterapi 1 (9 hp) kurskod 1FY017

I kursen Tema undersökning - Fysioterapi 1 kommer du lära dig att analysera rörelser, undersöka leder och muskulatur samt att utveckla din kroppsmedvetenhet. Kursen bygger vidare på kunskaper från rörelseapparatens anatomi.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Tisdagen den 14 mars 2023. Mer information kommer närmare kursstart.

Kursens pedagogik är blandad genom digital undervisning varvat med fysisk undervisning i metodik/färdighetsträning vid campus Flemingsberg.

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

  

Om kursen

Kursen inleds med att observera och analysera hur friska människor rör sig, med fokus på hållning, gång och vardagsaktiviteter. Du lär dig palpera anatomiska strukturer på kroppen och utveckla din praktiska färdighet. Undersökningen inleds med inspektion (av hållning, av aktiviteter och av aktiva rörelser) och fortsätter med kliniska tester där du undersöker nervfunktion (känsel, grov kraft och reflexer), ledfunktion (ledstabilitet, ledrörlighet), muskelfunktion (muskelstyrka och hur muskelgrupper påverkar aktiv och passiv rörlighet). 

Schema

Schema för VT23 publiceras senast två veckor före kursstart.

Schemat kan komma att ändras/kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Linda Ekenros

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.