För studenter på kursen Utvecklingsarbete i arbetsterapi (7,5 hp) kurskod 1AR023

Utvecklingsarbete i AT är en valbar kurs i arbetsterapeutprogrammet, termin 6. Här arbetar ni med utmaningar som kommer från olika verksamheter. Ni arbetar enligt Design Thinking-principerna och bidrar med att förändra en specifik aspekt som verksamheten brottas med. Ni ska samla information om utmaningen och därefter sammanställa kunskaperna i en problemformulering. Utifrån det ska ni ta fram idéer på hur utmaningen kan tacklas och slutligen presenterar ni en möjlig lösning till verksamheten.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till kursen!

Vårterminen 2024 startar kursen 29:e april (v. 18) och pågår i fem veckor t o m 31:a maj (v. 22). Se schema för mer info.

 

Vid terminens första kurstillfälle så ges introduktion om kursen, presentation av utmaningar och design thinking-metodiken. Vi träffas sedan en gång i veckan och har grupparbete samt grupphandledning. Examinationen sker genom ett seminarium som verksamheterna som ger utmaningar bjuds in till.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Utvecklingsarbete i arbetsterapi VT24 delges här senast två veckor innan kursstart

 

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Sofia Vikström

Kursansvarig
852483802
Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
852486387
SV
Innehållsgranskare:
2024-01-29