Registrering

Ska du läsa en kurs eller ett program på KI? Då behöver du först registrera dig för att behålla din plats.
Om du ska göra en omexamination ska du som regel registrera dig i början på kursen inom vilken examinationen sker.

Registrering – vad gäller?

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. 

Du som är nyantagen till ett program på KI ska registrera dig på programmets inledande kurs senast vid den tidpunkt som finns angiven på programwebben.

Är du antagen till en fristående ska du registrera dig innan kursstart vid den tidpunkt som står angiven på kurswebben. 

Du som redan läser ett program på KI kan kontakta programmets studievägledare för information om registreringsperioder för kurser inom program.

Se kurs- och programwebben för mer information.

Se till att inte förlora din plats

Om du är nyantagen och inte registrerar dig på kursen inom angiven tid mister du din utbildningsplats.

Tre-veckorskontroll

Tre veckor efter varje kursstart ska kursansvarig institution göra en närvarokontroll på kursen, en så kallad tre-veckorskontroll då närvaron i kursen kontrolleras.

Vid utebliven närvaro och uteblivet svar vid närvarokontrollen betraktas det som att du har avbrutit kursen. Ett avbrott på kursen kommer att registreras och du rekommenderas att ta kontakt med studievägledningen.

Omregistrering – vad gäller?

Ska du ta igen rester från en kurs?

Grundregeln är att du ska vara omregistrerad på den kurs du ska ta igen rester på. Omregistrering ska ske i början på kursen enligt de anvisningar kursen ger.

Om du enbart har kvar en skriftlig omexamination från en tidigare kurs och du samtidigt är registrerad på en annan kurs, behöver du inte vara omregistrerad på kursen som du ska omexaminera, men kom ihåg att anmäla dig till examinationen.

Kan du inte anmäla dig till tentan kontakta ditt programs studievägledare.

Tänk på att!

Genom att du är registrerad eller omregistrerad på en kurs finns information om att du är en ”aktiv student”, det är viktigt för exempelvis CSN och försäkring.

Du behöver vara registrerad på någon kurs på KI det senaste året för att studentkontot ska vara aktivt och du ska ha tillgång till de resurser som det ger.

Din kursplats – vad gäller?

Som student har du rätt att gå den kurs du är anmäld till vid ett tillfälle, det vill säga det tillfälle som du är antagen till. Om du missar obligatoriska utbildningsinslag, och om kursplanen ger möjlighet till ersättningsuppgift, är det upp till examinator på kursen att bedöma om och i så fall hur frånvaron från det obligatoriska utbildningsinslaget kan tas igen.

Innan du deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar ska inte studieresultaten på kursen slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att du inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Har du frågor kring detta kontakta din studievägledare för mer information. Läs mer om examination.

Studieuppehåll – vad gäller?

Om du inte fullföljer din kurs/program och inte heller har blivit beviljad studieuppehåll har du endast rätt att återuppta dina studier om det finns lediga kursplatser. Du ska då ansöka om återupptag enligt en särskild ordning. Längre uppehåll i studierna som sker på eget bevåg kan jämställas med studieavbrott. Läs mer om studieuppehåll.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, om inte uppdatera dem själv i Ladok. På så sätt vet du säkert att du får all information från KI. Som student får du automatiskt en studentmejl. Om du inte kollar din studentmejls inkorg, se då till att ställa in så att inkommande mejl till studentmejlen vidarebefordras till din mejl adress så att du inte missar  information.

Så loggar du in i Ladok

Logga in med ditt studentkonto.

CF
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2024-05-27