För studenter på kursen Vetenskaplig utveckling, VetU, termin 9 kurskod 2LK063

Momentet innehåller både vetenskapsteoretiska och forskningsetiska moment med relevans för medicinsk forskning och klinisk verksamhet, och ingår i kursen Neuro, Sinnen, Psyke på läkarprogrammets nionde termin. Här nedan finner du en länk till aktuellt schema, kursplan samt kontaktuppgifter till de som arbetar med kursen.

Kursplan

Schema

Mer information finns i canvas.

Kontakt

Ulrik Kihlbom

Kursansvarig

Annelie Jonsson

Administratör
UK
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2022-09-21