För studenter på kursen Vetenskaplig utveckling, VetU, termin 9 kurskod 2LK063

Momentet innehåller både vetenskapsteoretiska och forskningsetiska moment med relevans för medicinsk forskning och klinisk verksamhet, och ingår i kursen Neuro, Sinnen, Psyke på läkarprogrammets nionde termin. Här nedan finner du en länk till aktuellt schema, kursplan samt kontaktuppgifter till de som arbetar med kursen.

Kursplan

Schema

Här kommer aktuellt schema att finnas. Mer information finns i canvas.

Kontakt

Niklas Juth

Anknuten till Undervisning/handledning
08-524 835 71

Annelie Jonsson

Administratör