Antagning till kompletterande utbildning för fysioterapeuter

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz startar våren 2022 vid Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval.

Tidigarelagd anmälningsperiod inför vårterminen 2023

Anmälningsperioden inför vårterminen 2023 öppnar 15 augusti och stänger 15 september 2022. Du anmäler dig via antagning.se.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES är:

  • avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för fysioterapeuter
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför vårterminen 2022

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 september och 15 oktober 2021.

Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmissions.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju via Zoom

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts med dokumentation beaktas i meritvärderingen.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUINT = Behörig, vidare till intervju.
KUSB = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2022

15 september

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 oktober

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

18 oktober

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

18 oktober

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 46

Eventuellt urval bland behöriga sökande påbörjas. Urvalet görs endast då det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser.

vecka 46

Kallelser till intervju skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se

vecka 47 till 48

Intervjuer via Zoom.

10 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter vid Karolinska Institutet.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Gabriele Biguet, Gabriele.Biguet@ki.se

För frågor om utbildningen:
Gabriele Biguet, Gabriele.Biguet@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

Meritförteckning kompletterande utbildning för fysioterapeuter

KA
KI Antagningen
2022-05-18