Antagning till kompletterande utbildning för fysioterapeuter

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz startar våren 2025 vid Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES är:

  • avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för fysioterapeuter
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Anmälan inför vårterminen 2025

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 augusti och 16 september 2025.

Senast den 27 september ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Viktig information till alla sökande

Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) bedömer att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt dokumentations kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla dokumentationskraven. Om du inte styrker dokumentationskraven korrekt kan du komma att bedömas obehörig.

Du måste även följa de landsspecika kraven för för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Om du har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 27 september 2024. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju via Zoom

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts med dokumentation beaktas i meritvärderingen.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:


KUSB = Behörig sökande.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2024

13 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2025

15 augusti

Webbanmälan öppnar på antagning.se

16 september

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

27 september

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

27 september

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Preliminärt vecka 46

Eventuellt urval bland behöriga sökande påbörjas. Urvalet görs endast då det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser.

Preliminärt vecka 46

Kallelser till intervju skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se

Preliminärt vecka 47 till 48

Intervjuer via Zoom.

Preliminärt 13 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för barnmorskor vid Karolinska Institutet.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Gabriele Biguet, Gabriele.Biguet@ki.se

För frågor om utbildningen:
Gabriele Biguet, Gabriele.Biguet@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

Meritförteckning kompletterande utbildning för fysioterapeuter

KI Antagningen
2023-11-13