Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart vår: v. 3  

Utbildningen vänder sig till dig med fysioterapeututbildning från ett land utanför EU/EES och Schweiz, som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk fysioterapeutlegitimation. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som fysioterapeut i Sverige.

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning).

Beskrivning

Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper, och du kommer därmed själv vara aktiv i att identifiera ditt behov av kompetenser. Utbildningen sker inom huvudområdet fysioterapi och består av sex kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera fysioterapeutens profession, fysioterapeutiska interventioner, samt lärande och ledarskap. Därtill kommer de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna inom vilka du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de tillägnade teoretiska kunskaperna i praktiken. Dessa integreras därmed med den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs inom öppenvård, slutenvård samt kommunal vård och omsorg. Det kan finnas vissa möjligheter att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen i närheten av din bostadsort.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter avslutade studier ansöker du om svensk legitimation hos Socialstyrelsen för att sedan kunna arbeta som fysioterapeut i Sverige.

Anmälan VT22

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 18
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
  • Sista kompletteringsdag: 18 oktober 2021
  • Anmälningskod: KI-92200

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för fysioterapeuter. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju via Zoom

Läs om antagningsprocessen på sidan Antagning till kompletterande utbildning för fysioterapeuter. På sidan hittar du även meritförteckningen för den kompletterande utbildningen som alla sökande ska fylla i.

Samtliga meriter (inklusive meritförteckning med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 oktober 2021.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se
Päivi Vejby, paivi.vejby@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning