Bedömning under VFU med KI-portfolio - information för klinisk handledare

KI-portfolio är en digital portfoliotjänst för klinisk bedömning. Tjänsten används i dagsläget på fysioterapeutprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och tandläkarprogrammet.

Hur tjänsten fungerar

KI-portfolio fungerar genom en mobilapp för att samla bedömningar och en webbplats för att granska framsteg. Mobilappen är designad för att även kunna fungera utan internetuppkoppling. Kliniska bedömningsformulär som fyllts i offline kan skickas in när internetuppkopplingen fungerar igen.

Syftet med KI-portfolio

Digital insamling av data vid upprepad observation/bedömning och återkoppling från till exempel handledare, annan profession, medstudent samt självvärdering, med möjlighet till systematisk uppföljning av lärande och progression över tid. Detta kan stödja studenters självreglerande lärande samt säkerställa underlag för beslut om övergripande måluppfyllelse.

Fördelarna med KI-portfolio

 • Ökad kommunikation och engagemang mellan personal och studenter inom universitet och praktik
 • Förbättrad förmåga att övervaka och granska studentens framsteg i kliniska placeringar, vilket möjliggör tidig intervention om så krävs
 • Utvecklar meningsfulla färdigheter i digital kompetens
 • E-postverifiering är säkrare än handritade signaturer och ger ett granskningsspår
 • Ingen transport eller förvaring av papperskopior av klinisk bedömning, vilket minskar risken för förlust eller skada
 • Datasäkerhet som ifylld dokumentation förvaras säkert på en säker server
 • Tidsrapporter på papper byts ut, vilket minskar fel och administrationstid
 • Miljövänligare tack vare reducerat pappersarbete

Handledarinstruktion

Studenten loggar in i KI-portfolio i samband med VFU. Detta kan ske både via dator samt mobil/platta. Portfolion nås dels genom att ladda ner appen Karolinska Institutet ePAD från App Store eller Google Play, samt via Welcome to Karolinska Institutet ePAD.

Studenten väljer formulär för respektive VFU-dag till exempel formulär för bedömning av godkänd VFU eller Mini-CEX (klinisk färdighetsbedömning, Mini Clinical Evaluation Excercise). Vissa formulär kan du använda dig av vid upprepade tillfällen under VFU.

Du fyller i formuläret och avslutar med att fylla i ditt namn och din mailadress. Formuläret skickas genom att du trycker på knappen Submit.

Kontrollera studentens identitet innan du börjar fylla i formuläret.

Tillsammans med det bekräftelsemail du erhåller får du inloggningsuppgifter för dig som klinisk handledare.

Genom att logga in ser du en översikt över de studenter du bedömt och respektive formulär du skickat in. Observera att du inte som handledare kan logga in innan du skickat något formulär via studentens inloggning.

ePAD - Practice Supervisors - How to Complete Responses

Mobile App Student Guide

Startsida Myprogress ePAD-appen
Startsida Myprogress ePAD-appen Foto: N/A

Klinisk handledarinloggning

Översikt av bedömda studenter

För att se de studenter du bedömt loggar du in med hjälp av de inloggningsuppgifter du erhållit med bekräftelsemail.

Webbinloggning rekommenderas.

Portfolion nås dels genom att ladda ner appen Karolinska Institutet ePAD från App Store eller Google Play, samt via Welcome to Karolinska Institutet ePAD.

I följande text finner du först instruktion för inloggning via app därefter instruktion för inloggning via webbgränssnitt.

Inloggning via app

 • Ladda ner den senaste versionen av appen
 • Tryck på knappen Sign In
 • Godkänn meddelandet om b2clogin.com
 • (Tryck på knappen KI om du har ett KI-konto annars:)
 • Fyll i dina erhållna inloggningsuppgifter i fälten för användarnamn och lösenord och logga in
 • Du är inne i appen och ska se dina studenter

Inloggning via en webbläsare

 • Gå till kiportfolio.epads.mkmapps.com
 • Klicka på knappen Sign In
 • (Klicka på knappen KI om du har ett KI-konto annars:)
 • Fyll i dina erhållna inloggningsuppgifter i fälten för användarnamn och lösenord och logga in
 • Du är inne i tjänsten och ska se dina studenter
Wietze De Vries
2024-02-27