Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2009-11-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2010

Särskild behörighet

Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten: • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet. • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk. • förstå och kunna redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk. • kunna påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid beroende/missbruk samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer. • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlinsinsatser. • kunna värdera aktuell forskning inom områdena.

Innehåll

Kursen behandlar: • Etik och människosyn • Drogkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem • Psykofarmakologi • Droganalyser och provtagning • Diagnostik • Dubbeldiagnoser • Somatiska komplikationer • Evidensbaserad farmakologisk och psykosocial behandling vid alkohol- och narkotikaberoende

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende Lyons, Lena; Funke, Jan
Hartelius, Jonas Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi
Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård
Thorsén, Håkan Människosyn och etik
Meuser , K.: Dubbel Diagnos, allvarlig psykisk sjukdom och missbruk. En forskningsöversikt Stiftelsen ett helt liv. 2006. 108 sid.

Artiklar, rapporter och OH-bilder tillkommer.