Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-01-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri krävs. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
• vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet.
• kunna redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk.
• förstå och kunna redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk.
• kunna påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.
• kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.
• kunna värdera aktuell forskning inom områdena.

Innehåll

Kursen behandlar:
• Människosyn och Etik
• Drogkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem
• Evidensbaserad farmakologisk och psykosocial behandling vid alkohol- och narkotikaberoende
• Samsjuklighet/Dubbeldiagnos
• Somatiska komplikationer
• Droganalyser och provtagning
• Sekundär prevention, behandling och rehabilitering

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Examination

Examination sker i form av skriftliga tentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende Lyons, Lena; Funke, Jan
Hartelius, Jonas Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor
Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård
Thorsén, Håkan Människosyn och etik
Delbetänkande av Missbruksutredningen Missbruket, Kunskapen, Vården : Missbruksutredningens forskningsbilaga
Meddelandeblad
Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid

Rekommenderad

Tiet, Q; Mausbach, B Treatment for patients with Dual Diagnosis: A review.
Alborn, Sven-Eric Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning Fahlke, Claudia
Artiklar, rapporter och OH-bilder tillkommer.