Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2011-11-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri krävs. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten: • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet. • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk. • förstå och kunna redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk. • kunna påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer. • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlinsinsatser. • kunna värdera aktuell forskning inom områdena.

Innehåll

Kursen behandlar: • Människosyn och Etik • Drogkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem • Evidensbaserad farmakologisk och psykosocial behandling vid alkohol- och narkotikaberoende • Samsjuklighet/Dubbeldiagnos • Somatiska komplikationer • Droganalyser och provtagning • Sekundär prevention, behandling och rehabilitering

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Examination

Examination sker i form av skriftliga tentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende Lyons, Lena; Funke, Jan
Hartelius, Jonas Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor
Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård
Thorsén, Håkan Människosyn och etik
Delbetänkande av Missbruksutredningen Missbruket, Kunskapen, Vården : Missbruksutredningens forskningsbilaga
Meddelandeblad
Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid

Rekommenderad

Tiet, Q; Mausbach, B Treatment for patients with Dual Diagnosis: A review.
Wirbing, P; Borg, S (red.) Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser
Artiklar, rapporter och OH-bilder tillkommer.