Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer (15 hp, distans)

Kursen riktar sig till dig som är tandhygienist, tandläkare eller logoped och som i din vardag möter patienter med demenssjukdom. Du kommer att få en ökad förståelse för problematiken runt demenssjukdom och kommer att kunna medverka till förbättrad vård och mer effektiva insatser för patienterna. Kursen är multiprofessionell vilket ger en större förståelse för hur olika professioner arbetar med demens. Utbildningen är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Foto: Ravi Pate via Unsplash.com

Om kursen

Kursen är den första i sitt slag där olika professioner som arbetar inom området demenssjukdom genomför tillsammans. Tandläkare, tandhygienister, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och audionomer läser denna kurs tillsammans, vilket ger dig ett unikt multiprofessionellt perspektiv på tillstånden. Kursen ger även möjlighet att bygga nätverk mellan olika professioner och att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar. 
 
Efter godkänd kurs erbjuds du, förutom intyg från KI,  även Silviahemmets diplom. Godkänd kurs ger dig titeln Tandläkare/tandhygienist/logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet och en speciellt framtagen pin som utdelas av H.M. Drottningen vid en ceremoni.

Syfte och mål

✓ Syftet är att du som tandläkare, tandhygienist, logoped eller audionom ska öka din kunskap och förståelse för demenssjukdom.

✓ Målet är att du ska få kunskap om demenssjukdomar utifrån ett brett hälsoperspektiv och utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.

✓ Målet är även att ge dig kunskap om stöd och bemötande av personer med demens och deras anhöriga. 

Ur kursinnehållet

Kursen är indelad i två delkurser:

Demenssjukdom ur ett biologiskt perspektiv, 7.5 hp

Denna delkurs behandlar de vanligast förekommande demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression och intervention. Delkursen behandlar även konsekvenser av sjukdomarna utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. 
 
Demenssjukdom ur ett samhällsperspektiv, 7.5 hp

Denna delkurs behandlar bemötande av personer med demens i samhället utifrån olika stadier av sjukdomen. Det ingår också reflektion över hur det är att leva med demenssjukdom och som anhörig, utifrån viktiga begrepp inom område.

Målgrupp

Legitimerade tandhygienister, tandläkare, logopeder och audionomer som arbetar med äldre patienter och som i sin vardag möter patienter med demenssjukdom.

Kursupplägg

Kursen är på 15 hp, går på halvfart (50%) och ges helt på distans med ett mindre antal online-möten. Arbetsformerna är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar. Undervisningen sker på engelska.

Tid och plats

Kursstart: 19 april 2021. Kursavslut: 19 november 2021. 
 
Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videomöten i Zoom. 

Pris

35 000 SEK (exkl. moms). Det finns möjlighet att söka stipendium hos Alzheimerfonden, för mer information se hemsida: http://www.alzheimerfonden.se

Anmälan

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 8 mars 2021. 
 

För mer information, kontakta:

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator