Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp, distans)

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen.

Händer
Foto: Getty Images

Om utbildningen

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov. Undervisningen sker på engelska. 

Diplomering med H.M. Drottningen

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Efter godkänd utbildning erbjuds du, förutom intyg från KI, även Silviahemmets diplom. H.M. Drottningen delar ut diplomet och en speciellt framtagen pin vid en högtidlig diplomeringsceremoni

Innehåll

Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.

Gemensamma moment för arbets- och fysioterapeuter:

Moment som läses inom respektive profession:

Tid och plats

Studierna bedrivs på distans via lärplattform på halvfart under fyra terminer. Kursstarten är 3 november 2025.

Målgrupp

Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

Detta är praktiskt användbar utbildning för dig som vill:

  • Få en djupare förståelse och kunskap om demens i olika skeden av sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen.
  • Få verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som berör personer med demens.
  • Få fördjupade kunskaper, både allmänt om demens och direkt kopplat till din profession.

Behörighet

  • En kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi.
  • Engelska B/Engelska 6 på svenskt gymnasium. Om du saknar betyg i Engelska B/Engelska 6 behöver du visa att du på andra sätt uppfyller behörighetskraven.

Pris

168 000 kr exkl. moms.

Ansök om utbildningsstipendium från Demensförbundet

Demensförbundet verkar för en professionell demensvård av hög kvalitet och gör det bland annat genom att stödja vidareutbildning för professioner som arbetar inom demensvården. Det finns nu möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium från Demensförbundet upp till halva utbildningskostnaden. Läs mer på Demensförbundets hemsida.

Anmälan

Den här utbildningen ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.

Anmäl dig så här:

  1. Fyll i anmälningsformuläret online.
  2. Din arbetsgivare får en e-post med en länk där han/hon måste bekräfta din anmälan för att den ska bli giltig.
  3. Om din examen är utfärdad utanför Sverige, kontakta susanna.sjunneryd@ki.se för vidare instruktioner.

Sista anmälningsdag är 2025-08-31.

Sagt om utbildningen

I filmen ovan berättar kursledarna Anna-Karin Wellmer (fysioterapeut) och Anna Brorsson (arbetsterapeut) mer om vad utbildningen innehåller.

Kontakt

Om du har frågor, vänligen kontakta oss för mer information och personlig rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Profile image

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare
Izabela Lewalski
2024-05-29