Kursdeltagare berättar om uppdragsutbildningen Demenssjukdom från cell till samhälle

Träffa några deltagare från den första omgången av den multiprofessionella distanskursen Demenssjukdom från cell till samhälle på 15 högskolepoäng.

Christer Stenvinkel
Christer Stenvinkel

Christer Stenvinkel, tandläkare, utvecklare äldretandvård, Folktandvården Sörmland

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag jobbar med mobil tandvård i individens boende. Den hemtandvårdsklinik där jag jobbar delar av min tid har blivit Silviacertifierade. Det gjorde att jag har fått ett ännu större intresse för demenssjukdomar. När jag såg annonsen för utbildningen blev jag intresserad direkt.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut! Det multiprofessionella angreppssättet var väldigt givande. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har redan god nytta av de kunskaper jag fått, både i direkt patientverksamhet och jag har även vidareförmedlat kunskapen i min organisation.

Annette Nordström
Annette Nordström

Annette Nordström, tandhygienist, Folktandvården

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

I mitt yrke som tandhygienist så möter jag dagligen patienter med demenssjukdom. Jag upplevde att mina kunskaper om demenssjukdom var begränsade och jag ville höja mina kunskaper om sjukdomen.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Jag rekommenderar verkligen den här utbildningen. Det var särskilt lärorikt att få diskutera med de andra professionerna i kursen som arbetar med personer med demenssjukdom. Jag har kommit till insikt om att jag kan söka samverkan med dessa andra yrkesgrupper, för att jag ska lyckas bättre med behandlingsmålen.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har haft stor användning av utbildningen. Jag förstår mer om vilka olika kognitiva funktioner som begränsas vid olika demenssjukdomar och i vilka faser som dessa inträder. Med dessa kunskaper så har jag nya verktyg som hjälper mig i mitt arbete. Jag har även kommit till insikt om jag ska satsa på att samverka med arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Sara Stormoen
Sara Stormoen

Sara Stormoen, Med dr., logoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Kognitiv mottagning, Solna

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Det som bland annat fick mig intresserad av utbildningen var möjligheten att fördjupa mina teoretiska kunskaper utifrån ett multiprofessionellt perspektiv. Jag vill även få chansen att diskutera givna teman med flera professioner runt omkring i landet som möter patienter i olika skeden av sjukdomsförloppet. Jag hade även en förhoppning om att kursen skulle erbjuda en nationell "plattform" där jag, i egenskap av logoped, skulle ges möjlighet att belysa och reflektera kring min egen professions insatser vad gäller både utredning och intervention.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag skulle absolut rekommendera denna uppdragsutbildning för alla som möter patienter med kognitiv sjukdom i sitt dagliga arbete – oavsett skede av sjukdomsförlopp eller typ av tjänstgöring. Kursen breddar perspektiv, stimulerar till samverkan, erbjuder fördjupning av teoretiska kunskaper och kan därtill verka positivt för multiprofessionell diskussion på nationell nivå. Jag bedömer att designen på kursen är tillåtande och givande för ett stort spann av kursdeltagare.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja – mina nytillkomna kunskaper, erfarenheter och kontakter som kursen erbjudit kommer stimulera till ökad samverkan med andra professioner både under utredning men även i ett senare skede efter att patienten fått sin diagnos, vilket känns mycket lärorikt och givande.

Om kursen Demenssjukdom från cell till samhälle (15 hp)

Kursen riktar sig till tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer. Den ger en större förståelse för hur olika professioner arbetar med demens. Utbildningen är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, är helt webbaserad och ges på engelska.

För mer information, kontakta:

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-04-11