Om uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren avser att stärka sin personals kompetens. Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för regioner, kommun och företag - framför allt inom medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård.

Verktyg för professionellt arbete

Uppdragsutbildning tillgodoser behovet av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet. Vi förser kursdeltagare med de verktyg de behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste forskningsrönen. Vi anpassar utbildningarna efter att deltagarna arbetar parallellt med studierna. 

Kort om uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande. En arbetsgivare köper uppdragsutbildning för sin personal. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning kan vara:

Mer information

Michelle Azorbo
2023-05-31