Om uppdragsutbildning

Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för regioner, kommun och företag - framför allt inom medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård och verkar därigenom för utveckling i hälso- och sjukvården och för att förbättra människors hälsa.

Verktyg för professionellt arbete

Uppdragsutbildning tillgodoser behovet av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet. Vårt mål är att förse dig som kursdeltagare med de verktyg du behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste forskningsrönen. Eftersom många kursdeltagare arbetar heltid parallellt med utbildningarna anpassas undervisningsformerna och utbildningstakten efter detta. Undervisningsformer som används är bl.a. föreläsningar, seminarier, workshops och internetbaserad distansutbildning.

Uppdragsutbildning är personalutbildning som kan vara till exempel:

  • Kurser skräddarsydda på beställning för en uppdragsgivaren
  • Öppna kurser, dvs. KI tar fram en kurs och säljer platser till företag och organisationer
  • Platser på universitetets befintliga kurser/program inom det ordinarie utbudet erbjuds till företag och organisationer
  • Seminarieserier för företag och organisationer
  • Verktyg för professionellt arbete
  • Webbaserad och interaktiv utbildning på distans

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om uppdragsutbildning hittar du här. 

Behörighet och poäng

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande. Den som med godkänt resultat gått igenom en poänggivande uppdragsutbildning har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

En poänggivande uppdragsutbildning skall följa kursplan enligt de bestämmelser som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Den som fått uppdragsutbildning tillgodoräknad måste vid ansökan om antagning till reguljära studier vid KI uppfylla kraven för både grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt de regler som gäller för tillträde till högskoleutbildning. Tillgodoräknad utbildning gäller då som särskild behörighet på samma sätt som om utbildningen godkänts inom ramen för den ordinarie högskoleutbildningen.

Det är arbetsgivaren som utser de personer som skall delta i uppdragsutbildningen.

Allmänna avtalsvillkor

Du hittar Karolinska Institutets avtalsvillkor här. 

Hantering av personuppgifter

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Personuppgifter kan också komma att lämnas till oss av arbetsgivaren när den utser deltagare till en uppdragsutbildning. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Aktuellt kursutbud

Du ser alla våra aktuella kurser här.

Om du inte hittar vad du söker - kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt!

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill prata vidare om vad vi kan erbjuda dig och din organisation!

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Dokument om KI Uppdragsutbildning