Kontakta KI Uppdragsutbildning

Välkommen att kontakta oss när ert företag eller organisation behöver fortbilda personal, eller när du själv söker kompetensutveckling i ditt yrke.

Prenumerera också på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste från oss.

Vi som jobbar här

Michelle Azorbo

Projektkoordinator/kommunikatör
08-524 864 25

Jag arbetar med kommunikation och marknadsföring på KI Uppdragsutbildning.

Christina Bäckman

Projektkoordinator

Ylva Danilsons

Projektkoordinator

Ulla Finati

Projektkoordinator
08-524 838 91

Jag har arbetat med KI:s Uppdragsutbildningar sedan 2002 och har en stor erfarenhet av olika utbildningar. Skicka din fråga till mig så ska jag vägleda dig fram till rätt kurs. 

Petra Hellbom

E-lärandeproducent
08-524 860 33

Kontakta mig för frågor kring e-learning samt vår annonsering.

Richard Markstedt

Projektledare
08-524 865 46

Kontakta mig om du vill anordna eller beställa kurser inom odontologi inklusive specialistutbildning för tandläkare, optikerutbildning, neuropsykiatri, transkulturell psykiatri, suicidprevention samt SK- och ST-kurser.

Magdalena Michalec

Ekonomicontroller

Kristoffer Mörtsjö

Projektkoordinator
08-524 860 32

Kontakta mig vid frågor om utbildning inom odontologi, astma och allergi, patientsäkerhet, geriatrik och äldreomsorg, företagshälsovård, försäkringsmedicin, psykologi och psykoterapi. Jag hanterar även internationella förfrågningar. 

Ylva Olsson

Projektledare
08-524 860 36

Kontakta mig om du är intresserad av att anordna eller beställa en kurs internationellt. Jag arbetar även med utbildningar inom bland annat demens, äldrevård, diabetes, MI, samt utbildningar riktade till personal inom cancervård och rehabilitering. 

Jan Petersson

Enhetschef

Nadja Saltell

Projektkoordinator
08-52486278

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator
08-524 864 32

Kontakta mig vid frågor om utbildning inom odontologi, geriatrik, rehabilitering, företagshälsovård, ledarskap och magisterutbildningen i demensvård. Jag hanterar även kunskapsproven för tandläkare.

E-postadress

uppdragsutbildning@ki.se

Besöksadress

Karolinska Institutet 
Enheten för uppdragsutbildning
Berzelius väg 3, plan 5
Solna

Postadress

Enheten för uppdragsutbildning
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Ref. ZZUF XXX XXX

För att fakturan skall nå rätt person skall dessutom en personlig referens uppges vid varje beställning/inköpstillfälle. Vänligen kontakta din kontaktperson vid Karolinska Institutet Uppdragsutbildning för att erhålla denna.

Anordna uppdragsutbildning

Om du arbetar inom Karolinska Institutet och vill anordna en uppdragsutbildning - kontakta oss (se ovan) eller läs mer om uppdragsutbildning på medarbetarportalen.