Kontakta KI Uppdragsutbildning

Välkommen att kontakta oss när ert företag eller organisation behöver fortbilda personal, eller när du själv söker kompetensutveckling i ditt yrke.

Prenumerera också på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste från oss.

Vi som jobbar här

Michelle Azorbo

Kommunikatör

Christina Bäckman

Projektsamordnare

Ulla Finati

Projektkoordinator
08-524 838 91

Petra Hellbom

E-lärandeproducent

Nikolaj Jacobsen

Projektadministratör

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare

Magdalena Michalec

Ekonomicontroller

Ylva Olsson

Projektledare
08-524 860 36

Jan Petersson

Enhetschef

Nadja Saltell

Projektsamordnare

Sandra Lannergren

Projektadministratör

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare

E-postadress

uppdragsutbildning@ki.se

Besöksadress

Karolinska Institutet 
Enheten för uppdragsutbildning
Berzelius väg 3, plan 5
Solna

Postadress

Enheten för uppdragsutbildning
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Ref. ZZUF XXX XXX

För att fakturan skall nå rätt person skall dessutom en personlig referens uppges vid varje beställning/inköpstillfälle. Vänligen kontakta din kontaktperson vid Karolinska Institutet Uppdragsutbildning för att erhålla denna.

Anordna uppdragsutbildning

Om du arbetar inom Karolinska Institutet och vill anordna en uppdragsutbildning - kontakta oss (se ovan) eller läs mer om uppdragsutbildning på medarbetarportalen.

Michelle Azorbo
2023-08-28