Kontakta KI Uppdragsutbildning

Välkommen att kontakta oss när ert företag eller organisation behöver fortbilda personal, eller när du själv söker kompetensutveckling i ditt yrke.

Prenumerera också på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste från oss.

Vi som jobbar här

Michelle Azorbo

Kommunikatör (tjänstledig)
Profile image

Christina Bäckman

Projektsamordnare
Profile image

Petra Hellbom

IKT-Pedagog

Nikolaj Jacobsen

Projektadministratör
Profile image

Sandra Lannergren

Projektadministratör
Profile image

Izabela Lewalski

Kommunikatör
Profile image

Richard Markstedt

Projektledare
+46852486546

Kontakta mig om du vill anordna eller beställa kurser inom odontologi inklusive specialistutbildning för tandläkare, optikerutbildning, neuropsykiatri, transkulturell psykiatri, suicidprevention samt SK- och ST-kurser.

Profile image

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare
+46852486032

Kontakta mig vid frågor om utbildning inom odontologi, astma och allergi, patientsäkerhet, geriatrik och äldreomsorg, företagshälsovård, försäkringsmedicin, psykologi och psykoterapi. Jag hanterar även internationella förfrågningar. 

Profile image

Magdalena Michalec

Ekonomicontroller
Profile image

Ylva Olsson

Projektledare
+46852486036

Kontakta mig om du är intresserad av att anordna eller beställa en kurs internationellt. Jag arbetar även med utbildningar inom bland annat demens, äldrevård, diabetes, MI, samt utbildningar riktade till personal inom cancervård och rehabilitering. 

Profile image

Jan Petersson

Enhetschef
Profile image

Erik Pettersson

Projektadministratör
Profile image

Nadja Saltell

Projektsamordnare
Profile image

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare
+46852486432

Kontakta mig vid frågor om utbildning inom odontologi, geriatrik, rehabilitering, företagshälsovård, ledarskap och magisterutbildningen i demensvård. Jag hanterar även kunskapsproven för tandläkare.

E-postadress

uppdragsutbildning@ki.se

Besöksadress

Karolinska Institutet 
Enheten för uppdragsutbildning
Berzelius väg 3, plan 5
Solna

Postadress

Enheten för uppdragsutbildning
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Ref. ZZUF XXX XXX

För att fakturan skall nå rätt person skall dessutom en personlig referens uppges vid varje beställning/inköpstillfälle. Vänligen kontakta din kontaktperson vid Karolinska Institutet Uppdragsutbildning för att erhålla denna.

Anordna uppdragsutbildning

Om du arbetar inom Karolinska Institutet och vill anordna en uppdragsutbildning - kontakta oss (se ovan) eller läs mer om uppdragsutbildning på medarbetarportalen.

Izabela Lewalski
2024-05-21