Hur anmäler jag mig till uppdragsutbildning?

Så här anmäler du dig till en uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet, steg för steg.

Så här anmäler du dig

1. Du anmäler dig i anmälningsformuläret som är kopplat till den kurs du är intresserad av i vårt aktuella kursutbud.

2. Fyll i anmälningsformuläret på kursen du vill anmäla dig till. Observera att närmaste chefs godkännande behövs för anmälan till en uppdragsutbildning.

3. När du anmäler dig får du en bekräftelse på skärmen och även till den mejladress som du uppgett i anmälan.

4. För att anmälan ska bekräftas behöver din arbetsgivare godkänna din anmälan, han/hon kommer att få ett separat mejl med en länk för detta.

5. Din chef måste bekräfta din anmälan senast åtta arbetsdagar efter anmälningsdatum. I annat fall kan annan sökande komma att få överta din plats.

Vad gäller vid uppdragsutbildning?

Om du hittar en kurs som intresserar dig gäller följande vid uppdragsutbildning:

  • Privatpersoner eller enskild firma kan inte köpa uppdragsutbildning.
  • Det är arbetsgivaren som utser de personer som skall delta i uppdragsutbildningen.
  • Antagning sker löpande under året och följer INTE högskolans ordinarie ansökningsomgångar med sista anmälningsdag i april och oktober.

Kostnaden som kursen medför måste alltså din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du har behörighet att gå kursen. I kursbeskrivningen framgår oftast vilka förkunskaper som krävs för att man ska kunna tillgodogöra sig innehållet och att man bör vara verksam inom området som kursen ges inom.

Om kursen får för få sökande förbehåller sig KI Uppdragsutbildning och kursgivaren rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Här kan du läsa mer om regler och riktlinjer kring uppdragsutbildning. 

Om du har frågor  får du gärna kontakta oss.

E-postadress

uppdragsutbildning@ki.se

Michelle Azorbo
2023-10-20