Anmälningsvillkor - uppdragsutbildning

Här hittar du kortfattad information om våra anmälningsvillkor. Fullständiga avtalsvillkor finns längst ner på sidan.

Anmälan

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa uppdragsutbildning av Karolinska Institutet. Det krävs att det finns en arbetsgivare som står för kostnaden. 

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. 

Deltagare antas till kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när anmälningsbekräftelse är godkänd av ansvarig chef.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden. Vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden.

Bekräftelse på anmälan

I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Betalning

Faktura ställs ut till och betalas av deltagarens arbetsgivare. Fakturamottagaren måste vara en juridisk person. Kursavgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Inställd kurs

En utbildning kan komma att ställas in om det är för få sökande eller vid andra oförutsedda omständigheter. Om så sker återbetalas eventuella inbetalda avgifter.