Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp

Karolinska Institutet erbjuder nu Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magister i medical management, en unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Kursens syfte

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation. Syftet är också att deltagarna ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom ämnet medical management genom att planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie.

Kursens upplägg

Utbildningen omfattar två delkurser som kan läsas tillsammans eller var för sig:

  1. Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund 15 hp
  2. Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling 15 hp

I delkurs 1 ingår forskningsmetod som sedan fördjupas i form av uppsatsarbete i delkurs 2. Under uppsatsskrivandet ordnas metod- och handledningsseminarier i grupp. Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och workshops förekommer också.

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med deltagarens organisation på halvfart under ett års tid fördelat över totalt 10 kursveckor med egna studier däremellan.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personer med yrkes- eller kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning. Om du vid anmälningstillfället läser LOU 1 och ännu inte fått godkänt på kursen, kontakta susanna.sjunneryd@ki.se för mer information om din anmälan.

Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Tid och plats

Delkurs 1: "Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund" vårterminen 2022, på Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm.

Delkurs 2: "Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling" startar den hösten 2022 på Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm.

Kursveckor för våren är v 6, 10, 14, 19 och 24. Under dessa veckor behöver du boka in måndag-fredag för studier. Kursen kommer i huvudsak ges digitalt, men vissa tillfällen kommer ske på campus (under kursveckorna).

Pris

Helårskurs 96 000 SEK exkl. moms.

 

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Frågor

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2022-10-24