Skip to main content

Magisterutbildning i demensvård, 60 hp

Två unika webbaserade magisterutbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar i ditt arbete som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Deltagarporträtt

Bakgrund

Bakgrund

Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen tar dig genom forskning, bästa praxis och ger dig redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt, oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas. Utbildningen går på halvfart och är helt webbaserad och flexibel. Efter examen erbjuds titeln Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut respektive Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom och dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen vid diplomeringsceremonin.

Undervisning helt på distans

Den här utbildningen är helt webbaserad, med en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger dig praktiska verktyg att arbeta med. Du kommer att ta del av korta distansföreläsningar, seminarier och virtuella diskussioner via en internetbaserad lärplattform. Studie- och inlämningsuppgifter är kopplade till ditt arbete för att ge dig möjlighet att föra in dina nya kunskaper direkt på din arbetsplats. Utbildningen är utformad för att låta dig arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. 

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet startade på H.M. Drottningens initiativ år 1996. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Silviahemmet leder tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm det nationella kompetenscentret Svenskt Demenscentrum.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ansvarig institution för dessa kurser är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet som ansvarar för över 40 % av Karolinska Institutets grundutbildning och bedriver samtidigt internationellt konkurrenskraftig forskning inom områdena geriatrik, allmänmedicin och vårdvetenskap.

Möjlighet till bidrag från Ahlzeimerfonden

För er som söker utbildningen finns det även möjlighet att en gång om året söka bidrag hos Alzheimerfonden för vårdutveckling. Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. För mer information kring detta så rekommenderar vi att ni kontaktar Alzheimerfonden.

Magisterutbildning i demensvård 2016

PH
Petra Hellbom
2019-06-12