Magisterutbildning i demensvård, 60 hp

Två unika webbaserade magisterutbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar i ditt arbete som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Deltagarporträtt

Senaste forskning, praxis och redskap

Senaste forskning, praxis och redskap

Utbildningen tar dig genom forskning, bästa praxis och ger dig redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt. Efter examen erbjuds titeln Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut respektive Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom och dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen vid diplomeringsceremonin.

Undervisning helt på distans

Undervisning helt på distans

Utbildningen är utformad för att låta dig arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Den är helt webbaserad, med en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger dig praktiska verktyg att arbeta med. Studie- och inlämningsuppgifter är direkt kopplade till ditt arbete.

Framtidens demensvård

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet startade på H.M. Drottningens initiativ år 1996. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Silviahemmet leder tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm det nationella kompetenscentret Svenskt Demenscentrum.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ansvarig institution för dessa kurser är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet som ansvarar för över 40 % av Karolinska Institutets grundutbildning och bedriver samtidigt internationellt konkurrenskraftig forskning inom områdena geriatrik, allmänmedicin och vårdvetenskap.

Möjlighet till bidrag från Ahlzeimerfonden

För er som söker utbildningen finns det även möjlighet att söka bidrag hos Alzheimerfonden. Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom och ger stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen. Kontakta Alzheimerfonden för mer information.