Patienter med demenssjukdom – kurs för dig som är tandläkare, tandhygienist, dietist, logoped, eller audionom (distans)

Kursen Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, dietister, logopeder och audionomer ger 15 hp och ges på distans. Kursen är multiprofessionell vilket ger en större förståelse för hur olika professioner arbetar med demens. Utbildningen är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges på engelska.

Foto: Getty images.
Foto: Getty images.

Om kursen

Kursen är den första i sitt slag där olika professioner som arbetar inom området demenssjukdom genomför tillsammans. Tandläkare, tandhygienister, dietister, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och audionomer läser denna kurs tillsammans, vilket ger dig ett unikt multiprofessionellt perspektiv på tillstånden. Kursen ger även möjlighet att bygga nätverk mellan olika professioner och att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar. 

Diplomering med H.M. Drottningen

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Du kan läsa mer om Stiftelsen Silviahemmet på deras hemsida.

Efter godkänd utbildning erbjuds du, förutom intyg från KI, även Silviahemmets diplom. H.M. Drottningen delar ut diplomet och en speciellt framtagen pin vid en högtidlig diplomeringsceremoni

Syfte och mål

  • Syftet är att du som tandläkare, tandhygienist, dietist, logoped eller audionom ska öka din kunskap och förståelse för demenssjukdom.
  • Målet är att du ska få kunskap om demenssjukdomar utifrån ett brett hälsoperspektiv och utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.
  • Målet är även att ge dig kunskap om stöd och bemötande av personer med demens och deras anhöriga. 

Anmälan

Anmäl dig här till Demenssjukdom från cell till samhälle. Sista anmälningsdag 10 september 2023. 

Ur kursinnehållet

Kursen är indelad i två delkurser:

Demenssjukdom ur ett biologiskt perspektiv, 7.5 hp

Denna delkurs behandlar de vanligast förekommande demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression och intervention. Delkursen behandlar även konsekvenser av sjukdomarna utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.

Demenssjukdom ur ett samhällsperspektiv, 7.5 hp

Denna delkurs behandlar bemötande av personer med demens i samhället utifrån olika stadier av sjukdomen. Det ingår också reflektion över hur det är att leva med demenssjukdom och som anhörig, utifrån viktiga begrepp inom område.

Mer information finns i kursplanen.

Målgrupp

Legitimerade tandhygienister, tandläkare, dietister, logopeder och audionomer som arbetar med äldre patienter och som i sin vardag möter patienter med demenssjukdom.

Kursdeltagare berättar

Kursupplägg

Kursen är på 15 hp, går på halvfart (50%) och ges helt på distans med ett mindre antal online-möten. Arbetsformerna är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar. Undervisningen sker på engelska.

Tid och plats

Kursstart: 6 november 2023.
 
Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videomöten i Zoom. 

Pris

35 000 SEK (exkl. moms). 

Uppdragsutbildning

Kursen ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren avser att stärka sin personals kompetens. En arbetsgivare kan köpa uppdragsutbildning för sin personal. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning, däremot har företag (dock ej enskild firma) och andra organisationer rätt att göra det. Läs mer om uppdragsutbildning här. 

Kursledarna berättar mer om utbildningen i filmen nedan. 

För mer information, kontakta:

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-06-21