Programstudievägledning

Hos programstudievägledaren får du information om regler för behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptagande av studier och andra regler kring dina studier. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor och något om framtida arbete. Studievägledare har tystnadsplikt.

Vilken studievägledare ska du kontakta?

Alla utbildningsprogram och fristående kurser på KI har en studievägledare för sina studenter. Kontaktuppgifter till din studievägledare hittar du bäst på ditt programs webbsida, utbildningsprogrammens sidor.

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare. Kontaktuppgifter finns på kursens öppna sida, se länk nedan.

KI har också en allmän studie- och karriärvägledare som huvudsakligen arbetar med frågor från personer som vill börja studera på KI.

Om du vill komma för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderas du att boka en tid i förväg.

CF
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2023-08-22