Programstudievägledning

Hos programstudievägledaren får du information om regler för behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptagande av studier m.m. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor.

Vilken studievägledare ska du kontakta?

utbildningsprogrammens sidor finns kontaktuppgifter till studievägledaren.

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare. Kontaktuppgifter finns på kursens öppna sida, se länk nedan.