Skip to main content

Programstudievägledning

Hos programstudievägledaren får du information om regler för behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptagande av studier m.m. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor.

Arbetsterapeutprogrammet

Inna Osadtjaja

Audionomprogrammet

Vakant

Barnmorskeprogrammet

Emelie Ahlin

Biomedicinska analytikerprogrammet

Britt Isaksson

Fysioterapeutprogrammet

Päivi Vejby

Kandidatprogrammet i biomedicin

Cecilia Forssman

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Emelie Ahlin

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Päivi Vejby

Kompletterande utbildning för läkare med examen från tredje land

Isabel Johnson

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från tredje land

Christine Carlstedt

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Helen Ågren

Logopedprogrammet

Vakant

Läkarprogrammet

Karin Söderström (T1-T4 vagledning-lakare-t1-t4@uf.ki.se)

Jessica Granskog (T5-T11 vagledning-lakare-t5-11@uf.ki.se)

Isabel Johnson (T5-T11 vagledning-lakare-t5-11@uf.ki.se)

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Johanna Bergman

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Britt Isaksson

Magisterprogrammet i global hälsa

Liselott Salomonsson

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Liselott Salomonsson

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Liselott Salomonsson

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Firouzeh Esnaasharan

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Liselott Salomonsson

Masterprogrammet i biomedicin

Cecilia Forssman

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Liselott Salomonsson

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Liselott Salomonsson

Masterprogrammet i toxikologi

Åsa Lycke

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

Bettina Ehrenblad

Optikerprogrammet

Firouzeh Esnaasharan

Psykologprogrammet

Firouzeh Esnaasharan

Psykoterapeutprogrammet

Firouzeh Esnaasharan

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Vakant

Sjuksköterskeprogrammet

Christine Carlstedt (T1-T4)

Päivi Vejby (T5-T6)

Tandhygienistprogrammet

Helen Ågren

Påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik

Helen Ågren

Tandläkarprogrammet

Helen Ågren

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Annika Larsson