Skip to main content

Kurs- och programwebb

Är du antagen till en utbildning på KI? Här hittar du länkar till kurs- och programwebbar för sökbara kurser och program på grund- och avancerad nivå. Kurswebbar för kurser inom program hittar du istället i programöversikten på respektive programwebb. Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan.

Fristående kurser

Fristående kurser A-F

Välj
Aktivitetsvetenskap 1, 2QA062 Aktuell omvårdnadsvetenskap, 2QA267 Amning och föräldra-barninteraktion, 2QA123 Att arbeta med beteendeförändring, 1QA126 Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 2QA299 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, 2QA199 Att möta blivande och nyblivna föräldrar - introduktion till perinatal psykiatri, 2QA253 Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning, 2QA269 Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter, 2QA277 Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder, 2QA241 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 2QA295 Barns och ungdomars rätt i vården, 2QA263 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning, 2QA124 Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 2QA275 Den moderna röntgenavdelningen från morfologi till fysiolog och behandlande interventioner, 2QA302 Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet, 2QA229 Evidens och implementering i hälso- och sjukvård, 3KL015 Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 2QA257, 2QA248, 2QA179 Examensarbete för magisterexamen i audiologi, 2QA247 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik, 2QA173 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik, 2QA174 Examensarbete för masterexamen i logopedi, 2QA143 Examensarbete för masterexamen i odontologi, 2QA175 Examensarbete för magisterexamen i radiografi, 2QA167 Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 2QA270 Farmakologi, 1QA047 Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1, 1QA121 Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2, 1QA122 Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap, 1QA100 Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 2QA271 Fysiologi - en introduktion, 1QA049 Fysiologisk kärldiagnostik, 2QA 260 Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion, 2QA276 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 2QA144 Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR, 2QA083