Psyk-E bas

Psyk-E bas består av 18 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Här du hittar du ämnena och föreläsarna.

Logo Psyk E bas
 1. Empati och värdighet i bemötandet Reet Sjögren, doktor i vårdvetenskap och universitetslektor vid Mälardalens Högskola. Hon undervisar i sjuksköterskeutbildningen, och arbetar också med patientfokuserad vårdvetenskaplig handledning.
 2. DepressionBjörn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska Institutet. 

 3. Depression vid kroppslig sjukdom – Björn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska Institutet och Depression inifrånMiki Agerberg, journalist och författare.

 4. Suicid och suicidriskUllakarin Nyberg, psykiater och överläkare vid S:t Görans sjukhus inom Norra Stockholms Psykiatri.

 5. PsykoserLeif Lindström, överläkare i psykiatri vid psykos- och rättspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor vid Uppsala Universitet.

 6. Psykoser, bemötandeJohan Cullberg, professor i psykiatri och har varit verksam i psykiatrin sedan slutet av 1950-talet.

 7. Bipolära syndromMikael Landén, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Karolinska institutet i Stockholm.

 8. Paranoia Eva-Marie Laurén, specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Hon är överläkare inom rättspsykiatrisk vård i Stockholm, och konsultläkare för kriminalvården med uppdrag för polis och kriminalvård.

 9. Ångest Sergej Andreewitch, psykiater specialiserad på ångestsjukdomar, och tidigare chef för mottagningen för ångestsyndrom vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

 10. Somatoforma tillstånd Anders Lundin, psykiater och neurolog. Han har framförallt arbetat som konsultationspsykiater med patienter inom somatisk sjukvård, särskilt neurologi. 

 11. PersonlighetsstörningarAlexander Wilczek, psykiater, psykoanalytiker och psykoterapiforskare.

 12. Autism och Aspergers syndromChristopher Gillberg, professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, och vid universiteten i Glasgow, London och Bergen.

 13. ADHD Christopher Gillberg, rofessor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, och vid universiteten i Glasgow, London och Bergen.

 14. Beroendesjukdomar Anders Hammarberg, beteendevetare, legitimerad psykoterapeut och medicine doktor.

 15. Hot och våldTom Palmstierna, psykiater, och arbetar sedan mitten av 1980-talet med dels kombinationen missbruk och psykisk sjukdom, och dels våld och aggressivitet från psykiskt sjuka personer.

 16. Psykofarmaka Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

 17. Psykiatrisk juridikClaes Hollstedt, docent i psykiatri och verksam som chefsöverläkare vid Psykiatri Sydväst, SLSO, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

 18. Stress och utmattningMarie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.