Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas anhörig består av fyra filmade föreläsningar med tillhörande faktablad och två filmade samtal med Pia Dellson, psykiatriker och författare kring det självupplevda utmattningssyndromet.

Logo Psyk E bas
  1. Att vara anhörigBo Blåvarg, legitimerad psykolog och verksamhetschef på Ersta vändpunkten Stockholm.
  2. Vad är stress?Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

  3. Vad är utmattningssyndrom?Alexander Wilczek, medicine doktor, läkare, psykiatriker, psykoanalytiker och stressforskare vid Karolinska Institutet. 

  4. Utmattningssyndrom Pia Dellson, psykiatriker och författare och Lisa Brändström, arbetsterapeut och rehabkoordinator. 

  5. Rehabilitering vid utmattningssyndrom Lisa Brändström, arbetsterapeut och rehabkoordinator. 

  6. Utmattningssyndrom och återhämtningPia Dellson, psykiatriker och författare och Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.