Psyk-E bas arbete

Psyk-E bas arbete består av sju filmade föreläsningar med tillhörande faktablad och två filmade samtal kring det självupplevda utmattningssyndromet med Pia Dellson, psykiatriker och författare.

Logo Psyk E bas
Logo Psyk E bas Foto: N/A
  1. Stress och stressreaktioner, Marie Åsberg, professor emeritus psykiatri.
  2. Stressjukdomar, speciellt utmattningssyndrom, Alexander Wilczek, medicine doktor, läkare, psykiatriker, psykoanalytiker och stressforskare.
  3. Rehabilitering vid utmattningssyndromLisa Brändström, arbetsterapeut och rehabkoordinator, och Utmattningssyndrom, Pia Dellson, psykiatriker och författare, i samtal med Lisa Brändström.
  4. Hälsofrämjande ledarskap, Christer Sandahl, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Karolinska institutet.
  5. Arbetsgruppens psykologi, Christer Sandahl, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Karolinska institutet.
  6. Prevention av utmattningssyndrom med kollegiala samtalsgrupper, Ulla Peterson och Utmattningssyndrom, återhämtning, Pia Dellson i samtal med Marie Åsberg, professor emeritus psykiatri.
  7. Arbetsmiljölagen i praktiken, Fredrik Mannheimer.