Psyk-E bas grundkurs

Psyk-E bas grundkurs består av 23 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Här du hittar du ämnena och föreläsarna.

Logo Psyk E bas
 1. Bemötande inom psykiatrisk vård Reet Sjögren, doktor i vårdvetenskap och universitetslektor vid Mälardalens Högskola. 
 2. Ångest och ångestsjukdomar – Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

 3. DepressionBjörn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska Institutet. 

 4. Bipolära syndromMikael Landén, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Karolinska institutet i Stockholm.

 5. Schizofreni – Leif Lindström, överläkare i psykiatri vid psykos- och rättspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor vid Uppsala Universitet.

 6. Paranoia Eva-Marie Laurén, specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Hon är överläkare inom rättspsykiatrisk vård i Stockholm, och konsultläkare för kriminalvården med uppdrag för polis och kriminalvård.

 7. Somatoforma tillstånd Anders Lundin, psykiater och neurolog. Han har framförallt arbetat som konsultationspsykiater med patienter inom somatisk sjukvård, särskilt neurologi. 

 8. Personlighetssyndrom  Lisa Ekselius, seniorprofessor i psykiatri vid Uppsala universitet och tidigare överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

 9. Autismspektrum och ADHD – Christopher Gillberg, professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, och vid universiteten i Glasgow, London och Bergen.

 10. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna Alessandra Hedlund, överläkare, specialist i psykiatri, AT-, BT- och ST-studierektor vid Norra Stockholms Psykiatri.

 11. Beroende och beroendesjukdomar – Markus Heilig, professor i psykiatri, Linköpings universitet, hjärnforskare och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

 12. Risk och skyddsfaktorer för självmord – Ullakarin Nyberg, psykiater och överläkare vid S:t Görans sjukhus inom Norra Stockholms Psykiatri.

 13. Hot och våldTom Palmstierna, psykiater, och arbetar sedan mitten av 1980-talet med dels kombinationen missbruk och psykisk sjukdom, och dels våld och aggressivitet från psykiskt sjuka personer.

 14. Vårdlagar och deras tillämpning Christer Book, psykiatrisjuksköterska och vårdlärare.

 15. Stress och stressreaktioner – Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

 16. Depression vid kroppslig sjukdomBjörn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska Institutet.

 17. Bemötande vid psykos– Johan Cullberg, professor i psykiatri och har varit verksam i psykiatrin sedan slutet av 1950-talet.

 18. Evidens i psykiatrin – Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

 19. Psykofarmaka Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

 20. Psykiatrisk juridikClaes Hollstedt, docent i psykiatri och verksam som chefsöverläkare vid Psykiatri Sydväst, SLSO, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

 21. Psykiatrins historiaMarie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.

 22. Depression inifrån – Miki Agerberg, journalist och författare.

 23. Filmad fallbeskrivning om hot och våld.