Psyk-E bas senior

Psyk-E bas senior består av 14 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Här du hittar du ämnena och föreläsarna.

Logo Psyk E bas
 1. Bemötande av äldre med psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto, specialistsjuksköterska i psykiatri, fil mag i pedagogik, författare och skribent.
 2. Depression hos äldreBjörn Mårtensson, fd överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetessjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska institutet.

 3. Depression vid kroppslig sjukdom Björn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska Institutet 

 4. Suicid hos äldreMargda Waern, professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 5. DemenssjukdomarMaria Eriksdotter, professor i geriatrik och prefekt/chef för Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, och överläkare i geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset.

 6. Hur upplever man sig själv som demenssjuk, del 1Astrid Norberg, sjuksköterska, doktor i pedagogik och har arbetat som professor i omvårdnadsforskning vid bland annat Umeå universitet. I dag är hon professor emerita. 

 7. Hur upplever man sig själv som demenssjuk, del 2 – Astrid Norberg, sjuksköterska, doktor i pedagogik och har arbetat som professor i omvårdnadsforskning vid bland annat Umeå universitet. I dag är hon professor emerita. 

 8. Missbruk hos äldre Evy Gunnarsson, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

 9. Psykofarmaka hos äldreJohan Fastbom, läkare, klinisk farmakolog och professor i geriatrisk farmakologi.

 10. Äldrepsykiatrisk juridikKarin Sparring Björkstén, läkare och specialist i allmän psykiatri, geriatrik och äldrepsykiatri.

 11. Att tala om döden – Elisabeth Arborelius, Karin Sparring Björkstén, Björn Mårtensson (filmat samtal).

 12. Samtalsgrupper för äldreUlla Peterson, har en bakgrund som sjuksköterska och arbetar nu som lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar

 13. Erfarenheter av samtalsgrupper för äldre – Ulla Peterson, Christer Sandahl, Carina Enz, Gisela Frost (filmat samtal).

 14. Stress och utmattning Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri.