Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid består av 20 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, två filmade samtal med föreläsare och fyra filmade patientsamtal. Här du hittar du ämnena och föreläsarna.

Logo Psyk E bas
Logo Psyk E bas Foto: N/A
 1. Introduktion till Psyk-E bas suicid
 2. Vem är självmordsnära och varför? Översikt över självmordsforskningen – Marie Åsberg, seniorprofessor i psykiatri.

 3. Mötet med den som inte orkar leva – Ullakarin Nyberg, psykiater med en bakgrund inom onkologi.

 4. Risk- och skyddsfaktorer för självmord – Ullakarin Nyberg, psykiater med en bakgrund inom onkologi.

 5. Självmordsprevention på individnivå – Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska Institutet samt chef för Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk ohälsa (NASP), vid Karolinska Institutet.

 6. Självmordsprevention på samhällsnivå – Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska Institutet samt chef för Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk ohälsa (NASP), vid Karolinska Institutet. 

 7. Existentiella och religiösa aspekter på självmord – Hans Gentzel, präst i Svenska kyrkan och legitimerad psykoterapeut, Svenska kyrkans syn på självmord – Caroline Krook, biskop em,

 8. Synen på självmord inom olika religiösa samfund Anders Arborelius, kardinal och biskop, Morton Narrowe, överrabin em., Mohammad Muslim Eneborg, imam.

 9. Att vara anhörig till en självmordsnära människa – Helene Neuss, mamma till Joanna som tog sitt liv. 

 10. Självmord hos män – Gergö Hadlaczky, forskare och enhetschef vid NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

 11. Självmord hos barn och unga – Madeleine Sköld, leg psykolog och leg psykoterapeut.

 12. Självmord hos äldre – Margda Waern, professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 13. Våld, kriminalitet och självmord Axel Haglund, läkare och specialist i psykiatri.

 14. HBTQ och självmord Cecilia Dhejne, psykiater och sexualmedicinare.

 15. Trauma och utanförskap. Självmord hos asylsökande – Frida Johansson Metso, legitimerad psykolog och arbetar på transkulturellt centrum i Stockholm. 

 16. Depression och självmord – Björn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska universitetessjukhuset i Solna och universitetslektor vid Karolinska institutet och samtal mellan Björn Mårtensson, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg.

 17. Alkohol, droger och självmord Markus Heilig, psykiater och internationellt framstående stressoch beroendeforskare.

 18. Personlighetssyndrom och självmord – Lisa Ekselius, professor i psykiatri vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 19. Självskada och självmord  Mia Ramklint, docent i psykiatri vid uppsala universitet och överläkare på psykiatriska mottagningen för unga vuxna vid Akademiska sjukhuset.

 20. Neuropsykiatriska syndrom och självmord – Susanne Bejerot, psykiater, leg psykoterapeut och professor i psykiatri vid Örebro universitet.