För studenter på kursen Vetenskaplig metod (4,5 hp) kurskod 2BM030

Kursen ger fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder och forskningsetik, systematisk litteratursökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Dessa kunskaper förbereder studenten för det kommande egna examensarbetet. På den här sidan hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT24

Kursstart måndag den 30 december. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. 

Kursavslut 19 januari 2025.

 

Schema - föregående kurs

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Michael Wells

Kursansvarig
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
MW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-06-18